Subsidie voor boscompensatie opengesteld

31-05-2022
838 keer bekeken

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor boscompensatie. Particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten, kunnen subsidie ontvangen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos.

Het gaat hierbij om de compensatie van bos dat vanaf 2017 is gekapt voor het herstel van Natura 2000 gebieden. De nieuwe subsidieregeling vloeit voort uit de specifieke uitkering die de provincie Noord-Brabant heeft ontvangen van het Rijk. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen Euro. Voor natuurherstel van Natura 2000 gebieden was het soms nodig om bomen te kappen. De subsidie is bedoeld om gekapte bomen te compenseren buiten het Natuurnetwerk Brabant.

Elke boom telt

Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur: “We zien in Brabant een steeds grotere verbondenheid van de Brabanders met de natuur. Dat is mooi, want elke boom telt. Met onze partners werken wij hard in Natura 2000- gebieden en in het Natuurnetwerk Brabant om onze kwetsbare natuur te verbeteren en te versterken. Met déze subsidieregeling kunnen we juist ook andere partijen en particulieren helpen bij het realiseren van nieuwe natuur buiten de aandachtsgebieden.” Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de uitvoering van projecten voor boscompensatie uiterlijk in december 2025 te zijn afgerond.

Ambitie provincie

Deze subsidieregeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Door deze subdidie wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Aanvragen

Meer informatie over de subsidie Natuur - Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant en aanvragen kan via het Loket.
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de uitvoering van projecten voor boscompensatie uiterlijk in december 2025 te zijn afgerond.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen