Graspeel en Baarle-Nassau nieuwe locaties voor mobiele luchtmeetstations

15-06-2022
454 keer bekeken

De mobiele luchtmeetstations van de provincie Noord-Brabant vervolgen hun tour door Noord-Brabant. Het afgelopen half jaar hebben de meetstations metingen gedaan aan de luchtkwaliteit in ‘s-Hertogenbosch en Etten-leur. De volgende locaties zijn het voormalig Landbouw Ontwikkelgebied Graspeel in de gemeente Maashorst en het buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau.

De provincie wil dat Brabant een fijne en gezonde provincie is om in te wonen, werken en leven. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. Om uitvoering te geven aan de twee moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten twee mobiele luchtmeetstations aangeschaft. Deze stations meten gedurende vijf jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit. In de eerste week van juli 2022 gaan de twee meetstations voor meetperiode twee naar hun nieuwe locaties in Graspeel en Baarle-Nassau.

Landbouwgebieden

Voor de tweede meetronde zijn 23 verzoeken van inwoners(groepen) en gemeenten beoordeeld. Het gaat om negen nieuwe en veertien doorgeschoven aanvragen uit de eerste ronde. Voor Graspeel waren twee aanvragen ingediend, zowel van een inwoner als van de gemeente Maashorst zelf. Graspeel is een voormalig landbouw Ontwikkelingsbied en kenmerkt zich door intensieve veehouderijen. Baarle-Nassau kent ook diverse veehouderijen en heeft daarnaast te maken met de effecten voor de luchtkwaliteit vanuit België. Over beide gebieden zijn zorgen over de luchtkwaliteit. ‘Deze tweede meetronde hebben we prioriteit gegeven aan het meten van de luchtkwaliteit in twee landbouw gerelateerde gebieden. Eén van de redenen hiervoor is dat we vanaf de tweede meetronde ook ammoniakconcentraties kunnen meten en hier graag ervaring mee op willen doen’, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Milieu).

Wethouder Janneke van de Laak (Baarle-Nassau): ‘De dichtst bijstaande vaste meetpunten nabij Baarle-Nassau staan op zo’n 25 tot 30 kilometer in Breda en Biest-Houtakker. Om de grensoverschrijdende luchtkwaliteit goed te kunnen beoordelen is het prettig te beschikken over actuele betrouwbare meetresultaten. Meten is weten.” Wethouder Jeroen van den Heuvel, gemeente Maashorst: “Het meetstation helpt ons de milieubelasting in kaart te brengen. Met de meetresultaten kunnen we gezamenlijk aan de slag om de leefkwaliteit in Graspeel te verbeteren. Wij zijn dan ook blij dat de provincie deze plek heeft aangewezen voor het meetstation.”

Eerste meetperiode

De gemeente Etten-Leur en de gemeente ’s-Hertogenbosch hadden de primeur voor een roulerend meetstation. In januari 2022 zijn hier de twee mobiele luchtmeetstations geplaatst. In Etten-Leur vlakbij de A58 en industrieterrein Vosdonk en in Rosmalen vlakbij de A59. De mobiele luchtmeetstations staan tot en met eind juni nog op deze plekken. Naar verwachting zijn de resultaten van deze eerste meetperiode in augustus bekend.

De mobiele luchtmeetstations meten ammoniak, vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 de meest duurzame in Europa is. Met de mobiele luchtmeetstations wil de provincie er voor zorgen dat de Brabantse landbouw– en voedselketen een positieve bijdrage levert aan de Europese klimaatdoelstellingen en aan een gezonde leefomgeving. En daarmee wezenlijk bijdraagt aan het Brabantse doel: drie gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen