Wegens succes uitgebreid: BodemUP 2.0 van start

29-06-2022
1124 keer bekeken

Op 29 juni 2022 is de tweede fase van het programma BodemUP van start gegaan. Dit is een programma waarbij agrariërs maatregelen doorvoeren om de bodem te verbeteren. Hiervoor krijgen ze begeleiding van bodemcoaches.

Uit de eerste fase van BodemUP bleek dat gerichte maatregelen een grote bijdrage kunnen leveren aan een robuust bodem- en watersysteem. Daarom wordt het programma nu uitgebreid zodat nog meer boeren hieraan deel kunnen nemen.

Beoogde resultaten

BodemUP 2.0 moet met z’n grootschalige aanpak in Noord-Brabant leiden tot

  • een verbetering van de vitaliteit van 30.000 tot 40.000 hectare landbouwbodem vóór 2027;
  • een grote betrokkenheid van agrariërs en ketenpartijen voor herstel van de bodemvitaliteit;
  • aanvullende inkomsten voor agrariërs vanwege de geleverde bodemdiensten.

Samenwerking met waterpartners

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland, Brabant Water en de provincie Noord-Brabant tekenen voor BodemUP 2.0 een samenwerkingsovereenkomst op boerderij de Ritskampen van de jonge melkveehouder Dirk van Bokhoven.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “Al jaren investeert Brabant in een verduurzaming van de Landbouw en Voedselsector, want een duurzame ondernemer, die heeft toekomst. De impact van het landbouw en voedselsysteem op de leefomgeving is groot, dus er moet iets veranderen. In een duurzame toekomst spelen bodem en water een belangrijke rol. Daarom vinden we het als provincie belangrijk om boeren te ondersteunen die maatregelen nemen die zorgen voor een betere bodem- en waterkwaliteit. Door te monitoren kan je als ondernemer bepalen aan welke knoppen je moet draaien om verder te verbeteren. Op essentiële elementen voor zowel je bedrijfsvoering als de leefomgeving. Zo bouw je samen aan duurzaamheid.”

Direct effect

Van Bokhoven heeft deelgenomen aan BodemUP 1.0. Hij kon ter plaatse toelichten welke maatregelen hij heeft genomen om de bodem te verbeteren en welk effect deze hebben gehad: “Ik had bijvoorbeeld een veld met veldbonen, waarvan de ene kant het goed deed en de andere kant niet. Toen heb ik samen met de bodemcoach een schop in de grond gezet om de oorzaak te zoeken en te kijken wat ik eraan kon doen. Nu heb ik een heel veld dat het goed doet.”

Geinteresseerde boeren voor dit programma kunnen zich melden via landbouwenvoedsel@brabant.nl.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 de meest duurzame in Europa is. Met het programma BodemUP wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat de Brabantse landbouw– en voedselketen een positieve bijdrage levert aan de Europese klimaatdoelstellingen en aan een gezonde leefomgeving.

Foto`s:

  • Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland, Brabant Water en de Provincie Noord-Brabant met Dirk van Bokhoven en de ‘getekende’ samenwerkingsovereenkomst
  • Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver ‘ondertekent’ de samenwerkingsovereenkomst heel toepasselijk op de internationale ModderDag met een modderhandafdruk

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen