Brabant stimuleert plantaardige eiwitten met Green Deal Eiwitrijke gewassen

14-07-2022
1293 keer bekeken

Op de Floriade in Almere heeft gedeputeerde Lemkes (namens de negen ‘eiwit- provincies’) samen met oa minister Staghouwer vandaag de Green Deal Eiwitrijke gewassen getekend. Deze wordt daarnaast ondertekend door ketenpartners waarvan een groot deel uit Brabant komt. Het doel is de productie en consumptie van regionaal geteelde plantaardige eiwitten te stimuleren.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “Het versnellen van de eiwittransitie is een belangrijke doelstelling in het beleidskader Landbouw en Voedsel. Dit draagt bij aan een betere balans tussen dierlijk en plantaardig eten voor de mens én een optimaler gebruik van landbouwgrond met een betere bodemkwaliteit en biodiversiteit. Hiervoor zijn fundamentele veranderingen nodig in de hele voedselketen; zowel in de teelt, de verwerking als consumptie van eiwitten. Ik ben dan ook blij dat we met Brabantse ketenpartners ruim vertegenwoordigd zijn in de Green Deal Eiwitrijke gewassen.”

Versnellen eiwittransitie

De Green Deal Eiwitrijke gewassen ondersteunt initiatieven die bijdragen aan regionaal geteelde eiwitten. Het beoogt een gezond verdienmodel voor een grotere groep Nederlandse telers van vlinderbloemigen en andere eiwitrijke gewassen. Daarnaast wordt er ingezet op intensievere ketensamenwerking, onder meer gericht op het op grote(re) schaal verwerken van eiwitrijke gewassen. Hierbij kan de hightech sector een belangrijke rol spelen. Deze ambitie sluit aan bij de doelen die de innovatiecoalitie Eiwittransitie nastreeft: het ontwikkelen van alternatieve eiwitten voor mensen en dieren om de consumptie van plantaardige eiwitten te bevorderen.

Brabantse showcases op de Floriade

Op initiatief van oa de provincie Noord-Brabant is The Protein Showcase op de Floriade ingericht, een 1.800 m2 grote beleefakker waar verschillende eiwitrijke gewassen tot bloei komen: veldbonen, lupine, quinoa, soja, kikkererwten en rode bonen. Namens Brabant staan er drie showcaseprojecten, die ook de Green Deal getekend hebben:
CHIEF – Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie, Inspiratie en Fascinatie plantaardige eiwitten
LuPeel – Ontwikkelaar van lupine bloem
ME-AT the Alternative (VION) – Ontwikkelaar van de veldbonenburger

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De Green Deal past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen