Dringend beroep op ministerie door alle Brabantse bestuurders

15-07-2022
392 keer bekeken

Alle bestuurders van de provincie, de Brabantse gemeenten en waterschappen hebben een brief gestuurd naar de ministers Staghouwer en Van der Wal. Daarin geven de bestuurders gezamenlijk aan de richtinggevende stikstofreductiedoelen te onderschrijven, maar wel dringend behoefte te hebben aan meer duidelijkheid en perspectief voor de Brabantse boeren.

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver benadrukt nog eens: “Wij spreken veel jonge boeren. Wij horen en zien dat de wil om te verduurzamen er is, maar dat boeren niet meer weten hoe hier invulling aan te geven. Het ontbreekt hen aan concreet handelingsperspectief dat wél toekomst biedt.

Wij zijn ons bewust van de noodzaak van transitie naar een duurzaam landbouwsysteem ten behoeve van de natuur. We zetten daar ook al jaren op in met een stevige versnelling, omdat we vinden dat we hier, als voedselprovincie bij uitstek, ook een voortrekkersrol in moeten pakken. We zien dat dat werkt. Daarom bieden wij de minister aan om samen de handen ineen te slaan om snel tot een concrete invulling van de (financiële) instrumenten te komen. Want een transitie, hoe noodzakelijk ook, doet pijn, en als we dat van boeren vragen, moeten we hen daarbij ook goed ondersteunen.”

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen