Nieuwe versie Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

21-07-2022
618 keer bekeken

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de aangepaste Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, de BZV versie 2.2 in werking. Veehouders (of hun adviseurs) die willen uitbreiden dienen deze BZV in te vullen alvorens zij een omgevingsvergunning aanvragen.

De BZV stelt eisen aan de bedrijfsvoering om zo bij te dragen aan een zorgvuldige veehouderij.

Wijzigingen in nieuwe versie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 19 juli 2022 de Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.2) vastgesteld. In de BZV 2.2 zijn de certificaten opnieuw beoordeeld en gewaardeerd. Daarnaast zijn er een aantal certificaten toegevoegd en zijn er een aantal scores van certificaten gewijzigd. De diercategorie nertsen is komen te vervallen conform het landelijk verbod sinds 8 januari 2021. Er zijn geen aanpassingen geweest binnen de pijler Inrichting & Omgeving.

De Wijziging Nadere Regels BZV (versie 2.2) kunt u raadplegen op www.brabant.nl/bzv22.

Ontwikkelruimte verdienen

Onder zorgvuldig wordt verstaan dat veehouderijen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij daarmee goed passen in hun omgeving. De BZV gaat uit van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Deze denklijn is vastgesteld in de Interim Omgevingsverordening. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) de score ‘zorgvuldig’ is gekomen. BZV toetst op de thema's: (dier)gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijn stof, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.

Ga direct naar de BZV webapplicatie of meer informatie op brabant.nl.

Ambitie provincie

Brabant streeft naar een veerkrachtige Brabantse landbouw- en voedselsysteem: een systeem dat toekomstbestendig is en aansluit bij de lange termijn-ontwikkelingen en (inter)nationaal beleid. Er wordt koers gezet naar een landbouw- en voedselsysteem 3.0, dat slim, circulair, waardevol en verbonden is. Met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. De Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) speelt in op deze thema’s en helpt veehouders om zorgvuldig te zijn.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.