Onderzoek naar perspectieven op agrarisch landschap

26-07-2022
879 keer bekeken

Mirthe Christenhusz, student Landscape Architecture & Planning aan de Wageningen Universiteit, onderzoekt wat boeren en beleidsmakers verstaan onder een 'goed agrarisch landschap'. Vul de enquête in en draag bij aan het krijgen van inzicht in de perspectieven op ons agrarische landschap in Brabant.

Onderstaande enquête is onderdeel van een masterthesis voor de master Landscape Architecture & Planning aan de Wageningen Universiteit. De enquête is bedoeld voor boeren (met name grondgebonden) en beleidsmakers (op het gebied van landbouw/landelijk gebied) in Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant is partner in het onderzoeksprogramma van Wageningen Universiteit.

Het agrarische landschap is en wordt gevormd door veel verschillende factoren. Hieronder vallen ook de perspectieven van de mensen die invloed uitoefenen op het landschap, zoals boeren en beleidsmakers. Het doel van de enquête is om te peilen wat boeren en beleidsmakers verstaan onder een ‘goed agrarisch landschap’. Door je mening te geven in deze enquête, help je mee aan het formuleren van aanbevelingen over hoe men met verschillende perspectieven op het (toekomstige) agrarische landschap om kan gaan.

De enquête kun je anoniem invullen door HIER te klikken.
Het invullen van de enquête kost maximaal 10 minuten.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van deze enquête!

Mirthe Christenhusz
MSc student Landscape Architecture & Planning, Wageningen Universiteit

Enquête perspectieven agrarisch landschap

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen