Brabant sluit 7 overeenkomsten in eerste ronde vrijwillige opkoopregeling piekbelasters

09-09-2022
386 keer bekeken

In de eerste ronde van de Maatregel Gerichte Aankoop, ook bekend als vrijwillige opkoopregeling piekbelasters, heeft de provincie Noord-Brabant met 7 bedrijven een overeenkomst gesloten om te stoppen.

Met de aankopen verdwijnt zo’n 37.300 kg stikstof rondom de Natura 2000-gebieden Groote Peel, Deurnese en Mariapeel, Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen en Kempenland-West. Daarnaast wordt er ruim 41.000 m2 stallen gesloopt. De opkoopregeling is gericht op veehouders met een hoge stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De provincie krijgt in totaal 53 miljoen euro van het Rijk om deze bedrijven aan te kopen of te laten beëindigen. Daarvan is nu 13,5 miljoen uitgegeven.

Gedeputeerde Erik Ronnes, coördinerend portefeuillehouder Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof: “Het is goed dat we na een intensief en moeizaam traject tot overeenstemming met elkaar zijn gekomen. Maar ik realiseer me ook dat bedrijfsbeëindiging een grote impact heeft op deze boeren en hun gezinnen. Het feit dat er geen opvolger is, speelt een belangrijke rol voor hun keuze, maar ook dat door zelf hun bedrijf te stoppen er ruimte en perspectief blijft voor een nieuwe generatie jonge en toekomstgerichte boeren. Waardering dus voor de agrarisch ondernemers, die ondanks de heftigheid waarmee de maatschappelijke discussie over dit onderwerp wordt gevoerd, zich toch constructief hebben opgesteld.”

Verbetering in het algemeen

Breder beschouwd is er sprake van een win-win-situatie. Gedeputeerde Ronnes: “Het beëindigen van de activiteiten van een piekbelasters valt samen met een verbetering van het klimaat in de directe omgeving, om te wonen en te leven. En het zorgt voor verdere daling van de stikstofemissies in het algemeen. Deze vrijwillige opkoopregeling is een van de opties voor het de daling van stikstofuitstoot naast extensiveren, omschakelen en innoveren. De regeling is voor Brabant een van de vele maatregelen uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. We hopen dan ook in de andere termijnen van deze regeling met meer ondernemers tot een overeenstemming te komen.”

Duidelijkheid rijksregelingen nodig

Onduidelijkheid vanuit Den Haag over de precieze invulling van regelingen heeft tot vertraging geleid. Gedeputeerde Ronnes: “Ik plaats een kritische noot over de wijze waarop Den Haag invloed heeft gehad op het proces rond deze eerste ronde en regelingen in het algemeen. Aanvankelijk waren we met bijna 30 piekbelasters in gesprek, maar steeds meer boeren haakten af bij de onderhandelingen, mede door landelijke zwabberbeleid in Den Haag als het gaat om de verschillende uitkoopregelingen. Omdat nog niet alle regelingen en regels duidelijk zijn, is het voor boeren heel lastig om keuzes voor de toekomst te maken. En als nieuwe regelingen worden aangekondigd, wachten boeren begrijpelijk af. En dat is jammer want er is bij de boeren veel interesse.”

Nieuwe regelingen

Naar verwachting komen er in het najaar van 2022 twee nieuwe regelingen: De landelijke beëindingingsregeling van de veehouderij (LBV). Dit is een rijkssubsidieregeling en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En daarnaast de tweede ronde van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-2). Net als de eerste ronde wordt ook deze uitgevoerd door de provincies met budget van het Rijk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen