Bean Deal in uitvoering!

11-10-2022
921 keer bekeken

Na de lancering op 14 juli is de Green Deal Eiwitrijke Gewassen "De Bean Deal" geworden. Het doel is de productie en consumptie van regionaal geteelde plantaardige eiwitten te stimuleren.

Het Rijk, provincies (waaronder Brabant) en ketenpartners slaan de handen ineen om de eiwittransitie te versnellen. Daartoe hebben zij een overeenkomst getekend waarin 42 acties zijn vastgelegd. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart. Wil je op de hoogte blijven hiervan? Meld je dan aan voor de Bean Deal nieuwsbrief: info@beandeal.nl.

Bezoek ook de website op www.beandeal.nl  

Versnellen eiwittransitie

De Bean Deal ondersteunt initiatieven die bijdragen aan regionaal geteelde eiwitten. Het beoogt een gezond verdienmodel voor een grotere groep Nederlandse telers van vlinderbloemigen en andere eiwitrijke gewassen. Daarnaast wordt er ingezet op intensievere ketensamenwerking, onder meer gericht op het op grote(re) schaal verwerken van eiwitrijke gewassen. Hierbij kan de hightech sector een belangrijke rol spelen. Deze ambitie sluit aan bij de doelen die de innovatiecoalitie Eiwittransitie nastreeft: het ontwikkelen van alternatieve eiwitten voor mensen en dieren om de consumptie van plantaardige eiwitten te bevorderen.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De Bean Deal past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen