WaardeRingen voor Eetschap, HolyCow en Klasseboeren

19-10-2022
1380 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant heeft in de Dutch Food Week WaardeRingen uitgereikt aan drie personen die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet om de relatie tussen producent en consument te verbeteren. Dalila Sayd, Bram Romme en Henk Kerkers hebben deze ontvangen.

De WaardeRing is een initiatief van Dutch Food Week, gesteund door het ministerie van LNV. Elke provincie kan drie WaardeRingen uitreiken aan mensen die een positieve rol hebben gespeeld in het versterken van de band tussen boer en burger in hun provincie. De provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor deze verbinders:

Dalila Sayd – Eetschap

Het Eetschap ontwikkelt projecten gericht op meer duurzame en gezonde (eet)gewoonten, met aandacht voor de eetcultuur en identiteit van de deelnemers. Elies Lemkes-Straver: “Dalila is echt een verbinder tussen boeren en mensen met een lagere sociaal-economische positie, ook weet zij over de culturen heen voedsel dichter bij de consument te brengen.”

Bram Romme - HolyCow

Als student aan de HAS en tevens jonge koeienboer zag Bram steeds vaker dat er veel onwetendheid en daarmee ook onbegrip was over de bedrijfsvoering op een melkveehouderij. Elies Lemkes-Straver: “Met de filmpjes die Bram maakt over zijn bedrijf en die hij deelt op social media via HolyCow weet hij juist de jongere doelgroep goed te bereiken met een inzicht in het boerenleven. En daar begint het, bij de jongeren, zij hebben de toekomst.”

Henk Kerkers – Klasseboeren

De boerenbedrijven van Klasseboeren bieden scholieren een veilige en interessante omgeving voor leren in de praktijk. Zij krijgen de kans om op het erf het boerderijleven te ervaren. Elies Lemkes-Straver: “Dit is echt leren door beleven, dat beklijft juist zo goed omdat de kinderen het zien, ruiken, voelen. Henk heeft hier als voorzitter van Klasseboeren een belangrijke rol in gespeeld.”

Tijdens Dutch Food Week hebben veel boerderijen, voedselproducenten, retail, onderwijs en vele andere agrifood-ondernemingen een kijkje in de keuken gegeven van hun bedrijfsvoering. Daar kon je (vaak letterlijk) proeven waar je voedsel vandaan komt. Elies Lemkes: “Dat is erg belangrijk, omdat dit het begrip bevordert tussen de producenten en consumenten en daarmee de waardering voor je voedsel stijgt.”

 

Uitreiking WaardeRingen 2022

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen