Nieuwe LEADER subsidie: van idee tot subsidieaanvraag

19-10-2022
723 keer bekeken

LEADER is een Europese subsidieregeling voor een programmatische aanpak voor de versterking van het platteland. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf invulling geven aan wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied. Help jij mee dit vorm te geven?

Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het oprichten van een Lokale Actiegroep (LAG) en voor het schrijven van een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor het nieuwe LEADER in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) waarvoor een Nationaal Strategisch Plan is opgesteld (NSP) dat in 2023 van start gaat.

Met een LOS kunnen gebieden in aanmerking komen voor subsidiemiddelen voor de uitvoering van de LOS in het LEADER-programma van het NSP in de periode 2023-2027. LEADER is onderdeel van het nieuwe GLB en volledig gericht op het ondersteunen van lokaal gedragen initiatieven voor plattelandsontwikkeling, klimaat, milieu, water en biodiversiteit. Een LOS is een lokaal tot stand gekomen gebiedsstrategie. In een LOS kan een gebied beschrijven wat ambities voor het gebied zijn en hoe deze aansluiten bij deze thema’s.

Indienen en informatie

Je kunt een aanvraag indienen van 10 oktober 2022 tot en met 7 november 2022, via het subsidieloket. Hier vindt je ook de voorwaarden en meer info.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen