Leren van biologische aanpak Denemarken

02-11-2022
988 keer bekeken

Nergens eten zoveel mensen biologisch als in Denemarken. Ook het aandeel biologische landbouw is daar aanzienlijk. Brabant streeft naar 15% biologische landbouw. Om niet het wiel opnieuw uit te vinden is een Brabantse delegatie in Denemarken geweest om te leren van de Deense aanpak.

Brabantse delegatie biologisch

Gedeputeerde Elies Lemkes nam het initiatief voor dit bezoek en vertrok met Bionext, Hutten Catering, Udea, HAS, ministerie van LNV en twee biologische boeren aangesloten bij Biohuis en Ekoholland dairy naar Denemarken: “We willen weten wat het geheim van Denemarken is om daar in Brabant ons voordeel mee te doen. Ons doel is 15% biologisch in 2030, maar we zitten op 2%, dus we hebben nog een weg te gaan.”

Interessante inzichten

De Brabantse delegatie hoorde direct van Organic Denmark, de gemeente Aarhus en het ministry of Agriculture & Food welke beleidsinterventies zij hebben gedaan om biologisch te stimuleren. Met inspirerende lessen van het brein achter het Deense biologische succes Paul Holmbeck. Daarnaast heeft de delegatie bij onder andere een Deense boer, cateraar, restaurant en supermarkt ervaren hoe dit in de praktijk uitpakt en wat hen motiveert om inderdaad met meer biologische producten te werken.

Samenwerken, samenwerken, samenwerken

De belangrijkste les is volgens Elies Lemkes: samenwerking. Tussen overheid en producenten, onderwijs en retail, maar vooral ook tussen de gangbare en de biologische sector. Deel de geleerde lessen met elkaar, zodat iedereen ervan kan profiteren. Een belangrijke rol voor de overheid ziet ze niet alleen weggelegd bij het faciliteren van biologische landbouw, maar ook bij het stimuleren van de vraag naar biologische producten. Zowel aan de zijde van de producent als van de consument dus. En daarvoor moeten we zelf het goede voorbeeld geven, daarom zijn wij ook hard bezig met biologisch in onze eigen catering in het provinciehuis.

Deens keurmerk biologisch

 

Ambitie Provincie

De opgedane kennis draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat in 2030 15% van de landbouwgrond wordt benut door biologische boeren. Met deze studiereis wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat agrarisch ondernemers die dit willen en kunnen, in staat worden gesteld om over te stappen naar biologische productie. En dat het aandeel daarvan in de Brabantse landbouw toeneemt. Zo levert biologische landbouw een belangrijke impuls aan de verdere verduurzaming van de Brabantse voedselproductie en de kwaliteit van het bodem- en watersysteem.  

 

Afbeeldingen

Studiereis biologische landbouw Denemarken

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen