Bijeenkomst ‘Toekomst voor de biologische boer in Brabant’

10-11-2022
1177 keer bekeken

De kerngroep Bioboeren Brabant nodigt alle biologische boeren in Brabant uit voor een bijeenkomst op 29 november over de ‘Toekomst voor de biologische boer in Brabant’ in samenwerking met Provincie Noord – Brabant, ZLTO en LIB.

We vinden het een belangrijk moment om samen te komen. Er speelt namelijk ontzettend veel wat relevant is voor de biologische sector: beleidsontwikkeling landelijk en provinciaal met betrekking tot stikstof, bodem, water en klimaat; het Ministerie van Landbouw lanceert een nieuw actieprogramma biologische landbouw en Provincie Noord–Brabant heeft een ambitie van 15% biologische landbouw in Brabant in 2030. Heel veel plannen en beleidsontwikkelingen dus: maar wat is de positie van de Brabantse biologische boer hierin naar de toekomst toe?

We willen daarom de volgende zaken aan bod laten komen tijdens deze bijeenkomst:

 • Beleidsontwikkelingen Brabant en de positie van de biologische landbouw hierin (stikstof, bodem, water, klimaat; Gebiedsgerichte Aanpak; Plan van Aanpak biologische Landbouw)
 • Netwerken voor kringloopsluiting: plantaardige en dierlijke sectoren met elkaar verbinden.
 • Verkennen of er nog andere aandachtspunten zijn vanuit de biologische sector.
 • Ontmoeten van bekenden, kennismaken met nieuwe bioboeren, eens goed bijpraten!

Programma

Dinsdag 29 november, Bioboerderij ’t Schop, Esbeekseweg 2, Hilvarenbeek

 • 14.30 uur       Ontvangst met koffie / thee
 • 15.00 uur       Welkom en ‘warming up’
 • 15.15 uur       Kringloopsluiting in de biologische landbouw:
  • Korte introductie door Jan de Koeijer, projectleider Bionext
  • In groepjes uit elkaar rond ruwvoer, krachtvoer, mest, strooisel; voor nieuwe contacten, bespreken knelpunten en oplossingen.
 • 16.15 uur       Pauze
 • 16.30 uur       Toelichting landelijk en provinciaal beleid rond stikstof, bodem, water en klimaat, door Martien van Bavel (Provincie Noord – Brabant) en Herman Litjens (ZLTO)
 • 17.15 uur       2 jonge boeren vertellen kort over hun bedrijf en visie op de toekomst.
 • 17.30 uur       Biologische maaltijd
 • 18.30 uur       Gesprek met de Gedeputeerde Elies Lemkes over:
  • Plan van Aanpak Biologische landbouw van de Provincie Noord - Brabant
  • Het nieuwe beleid rond stikstof, bodem, water en klimaat en de positie van de biologische sector in dit nieuwe beleid en in de gebiedsgerichte aanpak.
 • 20.00 uur       Afsluiting met borrel

Aanmelden

De Kerngroep bioboeren Brabant wordt gevormd door de volgende biologische boeren: Pipie Smits van Oyen (akkerbouw, vleesvee); Joost van Alphen (varkens), Dyanne Schrauwen (akkerbouw), Manon van Balkom (melkvee), Jan van den Broek (vleesvee, multifunctioneel), Gerrit Verhoeven (geiten) en Guus van Roessel (melkvee).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen