Nieuwe subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027

20-11-2022
1073 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden geopend. Met de subsidieregeling wil de provincie met landbouw- en natuurpartijen projecten mogelijk maken om gezamenlijk te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Brabant.

LET OP: De regeling Deltaplan Hoge Zandgronden is voor individuele landbouwers toegankelijk via het projectvoorstel 'Wel Goed Water Geven' van ZLTO en de drie Brabantse Waterschappen. Door de strenge staatstteunregels kunnen individuele landbouwers namelijk niet direct gebruik maken van de financiering. Bent u als agrarische ondernemer van plan om waterconserverende - en/of bodemmaatregelen te nemen? Dan kunt u dat aangeven bij ZLTO voor het project 'Wel Goed Water Geven'.

Hoge Zandgronden en het Deltaplan

Zo'n 85% van het oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom - Breda - 's-Hertogenbosch - Oss bestaat uit hoge zandgronden. Deze hoge zandgronden beschikken over zoet grondwater van goede kwaliteit. De partners van Deltaplan Hoge Zandgronden willen zuinig met deze voorraden omgaan. De aanvoer van water uit het hoofdwatersysteem is op deze hoge zandgronden namelijk beperkt. Daarnaast vormt klimaatverandering een bedreiging voor de beschikbaarheid van schoon water. Met behulp van Deltaplan Hoge Zandgronden nemen regionale partners, met steun van het Rijk en de provincie, concrete maatregelen om de zoetwatervoorziening te beschermen. Zo blijft ook in de toekomst voldoende water beschikbaar voor een gezonde economie, een leefbaar land en een robuuste ecologie.

Deltaplan Hoge Zandgronden 2016 - 2021

In de periode 2016 – 2021 is er hard gewerkt aan een klimaatbestendig en waterrobuust Brabant. Door de provincie, waterschappen en gemeenten, maar ook door landbouwpartijen, waterbedrijven, kenniscentra en het bedrijfsleven. Met behulp van de subsidie vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden zijn in deze periode een hoeveelheid van 37 projecten uitgevoerd. De waterschappen zijn daarnaast druk geweest met diverse beekverruimingsprojecten en waterconserveringsprojecten binnen hun stroomgebieden. Het was een vruchtbare periode, waarin de handen met de partners ineen zijn geslagen en ontzettend belangrijk werk is geleverd.

De nieuwe subsidieregeling

We slaan opnieuw de handen ineen met onze partners. En zetten dit belangrijke werk voort. Op 14 november 2022 heeft de provincie de nieuwe subsidieregeling 2022 – 2027 opengesteld. Door middel van deze subsidieregeling wil de provincie opnieuw de verdroging van de Brabantse bodem en droogte tegengaan.

Het magazine

Het magazine Deltaplan Hoge Zandgronden – Een terugblik en een blik vooruit biedt informatie en inspiratie voor (potentiële) initiatiefnemers. Wij gaan in Brabant met alle partners voor een vruchtbare periode waarin we Brabant klimaatbestendiger en waterrobuuster maken.

Lees hier het magazine Deltaplan Hoge Zandgronden – Een terugblik en een blik vooruit

Ambitie provincie

Deze subsidieregeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met het Deltaplan Hoge Zandgronden wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap . En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen