Demodag ‘klei-in-zand’-methode

21-11-2022
1074 keer bekeken

In het Europese project LIFE CO2SAND werken Rijkswaterstaat en provincie Gelderland samen met boeren en grondeigenaren om landbouwbodems op droge zandgronden te verbeteren. Op 29 november is er een demodag van de ‘klei-in-zand’-methode in Bergeijk.

In het Europese project LIFE CO2SAND werken Rijkswaterstaat en provincie Gelderland samen met boeren en grondeigenaren om landbouwbodems op droge zandgronden te verbeteren. En dat niet alleen in Gelderland maar ook in Brabant en over onze landsgrenzen. Op dinsdag 29 november is het mogelijk voor landbouwers om een demodag van de ‘klei-in-zand’-methode in Bergeijk bij te wonen. Voor de tweede keer wordt er dan een laag klei aangebracht op dit demoveld.

Dekzandgordel

Projectleider Leon Claassen (provincie Gelderland): ‘Het zuiden en oosten van Nederland maken deel uit van de Europese ‘dekzandgordel’. Deze gordel bestaat uit zandgronden die gevoelig zijn voor droogte. De gordel strekt zich uit van Vlaanderen tot Wit-Rusland en wordt intensief gebruikt voor de landbouw. Het Europese project LIFE CO2SAND richt zich niet alleen op Gelderland maar inspireert ook andere provincies en landen om de droge landbouwgronden op zandbodems te verbeteren. Met een demoveld in Bergeijk kunnen we boeren, grondeigenaren en andere partijen uit de provincie Noord-Brabant en België laten kennismaken met de ‘klei-in-zand’-methode.

Veerkracht

Klimaatverandering veroorzaakt lange periodes van droogte of juist van overvloedige regenval. Boeren op zandgronden hebben daar veel last van. Met het project LIFE CO2SAND brengen Rijkswaterstaat en provincie Gelderland vraag en aanbod van klei bij elkaar. Zo komt er bijvoorbeeld klei vrij bij de aanleg van natuur, wegen en woningen. Boeren met zandgronden kunnen die goed gebruiken. Kleigrond vergroot de veerkracht van een zandbodem waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder maken. De kleideeltjes zorgen ervoor dat de bodem meer water, organische stof en mineralen kan vasthouden. Meer organische stof in de bodem zorgt voor vermindering van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit helpt de klimaatverandering af te remmen.

Demodagen Bergeijk en Halle

Je bent van harte welkom om op dinsdag 29 november om 13.00 uur deel te nemen aan de demodag LIFE CO2SAND bij landbouwbedrijf Houbraken in Bergeijk. Ook in Gelderland is binnenkort weer een demodag: 14 december om 14.30 uur bij landbouwbedrijf Sloëtjes in Halle. Meer informatie over de demodagen en de aanmeldformulieren vindt je hier: Demodagen LIFE CO2SAND (gelderland.nl)

Wil je meer weten over dit project, bekijkt u dan de verdere informatie met onder andere veel gestelde vragen op deze pagina: LIFE CO2SAND (gelderland.nl)

Ben je geïnteresseerd in klei op jouw landbouwgrond, kijk dan hier: Klei op mijn landbouwgrond (gelderland.nl)

Werk je met projecten waar klei vrij komt, dan vindt je hier meer informatie: Aanbod vrijgekomen klei (gelderland.nl)

Ambitie provincie Noord-Brabant

Dit project draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met de ‘klei-in-zand’-methode wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap . En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen