SIR subsidieregeling open voor innovaties

21-12-2022
304 keer bekeken

Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven in deze uitdagende tijden van toenemende personeelstekorten en grondstofprijzen te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant de SIR-regeling ingesteld. SIR staat voor Stimulering van Innovatie in de Regio. Op 1 februari 2023 gaat de regeling voor de tweede keer open.

Deze subsidieregeling is bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren – dus ook agrifood – in de regio’s Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant. 

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Het gaat om innovatie-initiatieven van zowel gevestigde mbk-ondernemers als innovatieve startups in de vroegste fase van de ontwikkeling. Op deze manier biedt SIR die ondernemingen nieuwe perspectieven. 
 

Tot 50.000 euro

De SIR-regeling heeft een doorlooptijd van drie jaar. Gedurende de looptijd kunnen bedrijven elk jaar tussen 1 februari en 1 oktober subsidie aanvragen. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro. 
Voor de regio Noordoost-Brabant geldt een jaarlijks subsidieplafond van 460.000 euro voor mkb en 150.000 euro voor startups.
 

SIR-subsidie aanvragen? 

Ben je een gevestigde mkb-er of innovatieve starter uit Noordoost-Brabant en wil je SIR-subsidie aanvragen? Neem dan contact op met Stéphanie Woldringh van RNOB via subsidies@@rnob.nl. Zij adviseert en ondersteunt de bedrijven bij het indienen van de aanvraag. Bij de begeleiding van startups werkt RNOB nauw samen met OndernemersLift+. De tekst en aanvraagformulieren van de SIR-regeling zijn hier te vinden.
 

Informatiebijeenkomsten in 2023

Om ervoor te zorgen dat subsidieaanvragen nog beter aansluiten bij de SIR-regeling, organiseert de provincie begin volgend jaar twee informatiebijeenkomsten, en wel op 11 en 18 januari a.s. Kijk voor alle informatie en aanmelden op de website www.toekomstbehendigbrabant.nl

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De SIR-regeling past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen