Subsidie voor innovatieve ideeën, startups en mkb

02-02-2023
235 keer bekeken

Om als Brabantse economie concurrerend te blijven, is het belangrijk om innovatie blijvend te stimuleren. Nieuwe startups of bestaande mkb-bedrijven hebben vaak innovatieve nieuwe ideeën, producten of diensten, maar missen het budget om dit verder te ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat deze innovaties niet verloren gaan, ondersteunt de provincie ondernemers met de Stimulering van Innovatie in de Regio regeling. Bedrijven kunnen een bijdrage van maximaal €50.000,- ontvangen.

Drempel om te innoveren verlagen

Het zijn uitdagende tijden voor ondernemers. Een krappe arbeidsmarkt en toenemende grondstofprijzen kunnen ondernemers ervan weerhouden om innovatieve ideeën verder uit te werken, terwijl deze ideeën juist voor toekomstige groei kunnen zorgen. De Stimulering van Innovatie in de Regio regeling (SIR-regeling) moet de drempel om te innoveren verlagen.

De regeling is gericht op de vroege fase van innovatieontwikkelingen. Dit betekent voor startups vaak dat zij nog geen betalende klanten hebben en volop hun idee of product aan het ontwikkelen zijn. Voor langer bestaande bedrijven gaat het vaak om een nieuw idee waarin ze een eerste stap kunnen zetten dankzij deze subsidie.

Voorwaarden

De regeling kent een aantal voorwaarden.

  • Startups kunnen tot €15.000,- ontvangen voor hun project, langer bestaande ondernemingen tot €50.000,-.
  • Projecten moeten worden uitgevoerd in Brabant.
  • Daarnaast moet het een bijdrage leveren aan de maatschappelijke missies van de provincie, zoals de energietransitie, duurzame landbouw of het stimuleren van zogeheten sleuteltechnologieën.

Alle voorwaarden zijn te vinden op de provinciale website (mkb, startups).

De SIR-regeling gaat in drie tranches open, de huidige tweede tranche is geopend van 1 februari 2022 tot en met 1 oktober 2022.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Slimme oplossingen voor de opgaven waar we voor staan zijn niet alleen goed voor de maatschappij, maar ook voor de economie. Met de SIR-regeling investeren we in de toekomst van onze economie: slimme ideeën van innovatieve Brabantse ondernemers. We helpen startups en bedrijven net dat stapje te zetten waarmee ze van hun idee een succesvol product kunnen maken.”

Stimulering in de regio

De SIR-regeling vult een gat in de financieringsketen van de provincie en haar partners om de economie te stimuleren, of het nu gaat om kleine startups of grotere innovatieve mkb-bedrijven. Daarom wordt er nauw samengewerkt met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Braventure, en de regionale triple helix-organisaties REWIN (West-Brabant), Midpoint Brabant (Midden-Brabant), RNOB (Noordoost-Brabant) en MRE (Zuidoost-Brabant). Hierdoor komt de ondersteuning ook echt in de haarvaten van de regionale ecosystemen terecht.

De provincie adviseert bedrijven en startups om zich te laten adviseren en ondersteunen bij een subsidieaanvraag. Startups kunnen zich laten adviseren door Braventure, het Brabantbrede samenwerkingsverband dat startups ondersteunt. Langer bestaande bedrijven kunnen zich laten ondersteunen door REWINMidpoint Brabant, RNOB of MRE afhankelijk van de regio waarin het bedrijf gevestigd is.

Ambitie provincie

Deze regeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. Het stimuleren van innovaties bij nieuwe startups of bestaande mkb-bedrijven past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Sir- regeling voor innovatie

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen