Meer tijd voor stalaanpassingen, minder stikstof bij extern salderen

14-02-2023
735 keer bekeken

De aanpassing van verouderde stallen in Brabant wordt verschoven naar 1 juli 2024. Ook wordt de externe saldering van stikstof verhoogd: om neerslag te verminderen wordt vrijgekomen stikstofruimte afgeroomd met 40%. Dit was 30%. Met beide wijzigingen wordt gehoor gegeven aan een motie van Provinciale Staten.

Het terugbrengen van de stikstofdepositie is nodig om de Brabantse natuur te beschermen. Dit is een wettelijke taak van de provincie. Met de afroming van 30% naar 40% wordt de stikstofneerslag verder verminderd.

Stalaanpassingen

De provincie Noord-Brabant was zich al vroeg bewust van de noodzaak om de stikstofdepositie te verminderen en nam daartoe al in 2017 aangescherpte maatregelen ten aanzien van verouderde stalsystemen. Vanwege gewijzigde omstandigheden, waaronder het landelijk onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe stalsystemen, is de provincie genoodzaakt om de datum voor stalaanpassingen op te schuiven. De datum voor het aanpassen van verouderde stallen wordt verschoven naar 1 juli 2024. Veehouders die voor 1 oktober 2023 een volledige vergunning aanvragen, en die buiten hun schuld op 1 juli 2024 niet voldoen aan de eisen, worden gevrijwaard van handhavend optreden. Daarnaast wordt, in opdracht van Provinciale Staten, ook de mogelijkheid geboden om de stikstofreductie te realiseren door het houden van minder dieren.

Interim Omgevingsverordening

Deze wijzigingen vragen een aanpassing in de Interim Omgevingsverordening (IOV) waarover Provinciale Staten op 3 maart zal beslissen. Voor kleinere diersectoren is nu besloten om geen wijzigingen in de ammoniakreductie-eisen vast te stellen. Afhankelijk van het Rijkstraject, wordt medio 2023 bezien of, en zo ja, welke aanpassingen nodig of wenselijk zijn. Ondernemers kunnen in ieder geval voldoen door minder dieren te houden.

Provinciale Staten spreken op 17 februari en op 3 maart met Gedeputeerde Staten over deze besluiten, en de andere onderwerpen vanuit de aangenomen Statenmotie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen