Lancering Netwerk Vitale Bodem Brabant

21-02-2023
481 keer bekeken

Op 10 februari is het Netwerk Vitale Bodem Brabant gelanceerd door gedeputeerde Elies Lemkes-Straver. Het netwerk is ontstaan vanuit de behoefte om bodemkennis meer te bundelen en om praktijk en kennisleveranciers dichter bij elkaar te brengen.

Bij de lancering waren - naast de provincie Noord-Brabant - HAS Green Academy, Brabantse Boerderij van de Toekomst, ZLTO, Yuverta, Agrifood Capital, WUR, Rewin, NMI, Waterschap De Dommel, ASR en LambWeston aanwezig.

Duurzamer agrarisch bodembeheer

Via het netwerk kunnen onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bedrijven en de praktijk elkaar makkelijker ontmoeten en onderling kennis uitwisselen. Op deze manier komen we sneller en efficiënter dichter bij het doel van een duurzamer agrarisch bodembeheer in Brabant.

Het netwerk wordt gekoppeld aan het programma BodemUP 2.0 zodat het vraaggestuurd kan werken. Het netwerk gaat functioneren aan de hand van een kennismakelaar die schakelt tussen de praktijk van BodemUP 2.0 en het kennisveld. Deze kennismakelaar wordt momenteel geworven. De kennismakelaar organiseert onder andere bijeenkomsten en zorgt voor een kennisplatform waarop bestaand aanbod van bodemkennis wordt gebundeld. Het platform gaat deel uitmaken van de website van BodemUP 2.0.

Voor meer informatie over (deelname aan) het netwerk kan je contact opnemen met Minke Siemensma van Team Vitale Bodem: MSiemensma@brabant.nl.

Op weg naar de Brabantse landbouw- en voedselketen van morgen

Ook in de toekomst willen we genieten van zowel gezond goed eten als een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving met een robuuste natuur. Daarom wil Brabant een innovatieve voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Daarbij draait het om evenwicht: tussen agrarische productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem gaan we bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen