Kansen en uitdagingen op tafel bij Brabants ‘Bean Deal Diner’

14-03-2023
1497 keer bekeken

Onlangs organiseerde de provincie Noord-Brabant een Bean Deal Diner in het Provinciehuis in Den Bosch. Hierbij waren twaalf van de vijftien Brabantse Bean Deal-partners aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over ieders invulling van de Bean Deal tot nu toe, sinds de ondertekening in juli 2022.

Eén van de deelnemers aan het diner was lupineteler Henk Kerkers uit Deurne. Hij kijkt terug op een interessante bijeenkomst. “Ik vond het een waardevolle avond, omdat onder andere boeren, producenten, onderwijs en overheid bij elkaar aan tafel zaten om over hetzelfde onderwerp te praten. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en dat helpt bij het maken van nieuwe plannen.”

Versnellen van eiwittransitie

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “Het versnellen van de eiwittransitie is een belangrijke doelstelling in het beleidskader Landbouw en Voedsel. Dit draagt bij aan een betere balans tussen dierlijk en plantaardig eten voor de mens én een optimaler gebruik van landbouwgrond met een betere bodemkwaliteit en biodiversiteit. Hiervoor zijn fundamentele veranderingen nodig in de hele voedselketen; zowel in de teelt, de verwerking als consumptie van eiwitten. Ik ben dan ook blij dat we met Brabantse ketenpartners ruim vertegenwoordigd zijn in de Green Deal Eiwitrijke gewassen.”

Met het ondertekenen van de ‘Green Deal Eiwitrijke Gewassen’, beter bekend als Bean Deal, werkt de provincie samen met 56 organisaties aan een gezond verdienmodel voor Nederlandse telers van eiwitrijke gewassen. Ook zetten we in op intensieve ketensamenwerking en willen we de productie en consumptie van regionaal geteelde plantaardige eiwitten stimuleren.

Zo’n impuls is precies waar Henk Kerkers naar zoekt. “Namens telersvereniging LuPeel ben ik bij de Bean Deal betrokken. LuPeel wil graag meedoen aan teeltonderzoek. We willen teeltkennis verspreiden en de afzet van lupine ontwikkelen. Hierin zetten we al concrete stappen. Zo gaan we met Slow Food Masters en het Innovatiehuis de Peel aan de slag om een vleesvervanger met lupine te ontwikkelen.”

Kennis vergroten bij retail en consument

Wilbert Hilkens van FoodInsights was ook bij de bijeenkomst aanwezig. Welke uitdagingen ziet hij in de eiwittransitie? “Met name het vergroten van kennis over hoogwaardige eiwitproducten bij retail en consument is cruciaal. In hoeverre zijn we op dit moment met elkaar in staat om deze producten in de markt te zetten?”, vraagt hij zich hardop af. “Volgens mij valt dit nog niet mee. Als er meer kennis beschikbaar komt, bijvoorbeeld over wat goede eiwitrijke producten zijn, welke recepten je ermee kunt maken, wat het doet met de gezondheid, dan zijn consumenten beter geïnformeerd en maken zij betere keuzes. Meer kennis en waardering kan weer leiden tot een toename in de vraag.”

Bovendien vindt Wilbert Hilkens dat de discussie over ‘minder vlees, meer plantaardig’ niet altijd op de juiste manier gevoerd wordt. “Soms lijkt het net alsof iedereen vegetarisch zou moeten worden. Zo creëer je een harde tegenstelling tussen voor- en tegenstanders. Zonde, want zou het niet moeten gaan over de kwaliteit van ons eten? Inspireer elkaar. Tijdens het Bean Deal Diner was ik bijvoorbeeld enthousiast over het verhaal van Schouten over Tempeh Today, een project gericht op tempeh-productie bij de Nederlandse boer.”

Volgend diner

Als vervolg op het Bean Deal Diner houdt de provincie nog vóór de zomer samen met de Transitiecoalitie Voedsel een ‘Brabants Plant the future diner’. Dit diner heeft tot doel om vanuit een positieve boodschap met (Brabantse) partijen die betrokken zijn bij de eiwittransitie, het gesprek aan te gaan over hoe we van plantaardig het ‘nieuwe normaal’ kunnen maken.

Net zoals het landelijk streven willen wij ook de huidige balans van 53% dierlijke eiwitten en 47% alternatieve (waaronder plantaardige) eiwitten in ons voedsel verschuiven naar respectievelijk 40% en 60% in 2030.

Dit zijn de Brabantse Bean Deal-partners: Provincie Noord-Brabant, AgrifoodCapital, Henk Kerkers (namens LuPeel), Cosun, Me-at, Schouten Food, Udea, ZLTO, Van den Borne Aardappelen, Food Insights, VVA DataWorks, HAS green academy, Agrifirm Plant, Hutten, HAK

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De Bean Deal past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen