Inspiratiedag biolokale catering in Brabant

06-04-2023
1013 keer bekeken

Woensdag 5 april kwamen de ondertekenaars van de Intentieverklaring Biologische en Lokale Bedrijfscatering samen met hun bedrijfscateraars. Het doel van de bijeenkomst was om samen te verkennen hoe het aandeel biologisch en lokaal in de eigen catering verhoogd kan worden. Het streven is binnen 3 jaar te komen tot 50% biologische en/of lokale producten.

De intentieverklaring is een initiatief van de provincie Noord-Brabant om de vraag naar biologische en lokale producten te vergroten. 

De provincie Noord-Brabant streeft naar 15% biologisch landbouwareaal in 2030. Een belangrijk obstakel voor boeren om om te schakelen is de vraag. Omdat de vraag naar biologische producten achterblijft, vindt de provincie het belangrijk dit zelf een impuls te geven. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver: “En dat begint bij onszelf: door zelf de vraag naar biologische én naar lokale producten van onze Brabantse boeren te stimuleren. Dat doen we via onze catering en we vragen zoveel mogelijk Brabantse overheden met ons mee te doen.”

Het goede voorbeeld

In Denemarken heeft Elies Lemkes gezien dat een belangrijke rol voor de overheid niet alleen ligt bij het faciliteren van biologische landbouw, maar ook bij het stimuleren van de vraag naar biologische producten. “Daarvoor moeten we zelf het goede voorbeeld geven. En samenwerken: tussen overheid en producenten, onderwijs en retail, maar vooral ook tussen de gangbare en de biologische sector. Deel de geleerde lessen met elkaar, zodat iedereen ervan kan profiteren.” Deze lessen werden in de Kookfabriek in Eindhoven in de praktijk gebracht. Onder leiding van Bionext kregen facilitymanagers en cateraars van de Brabantse koplopers concrete handvatten voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering. Hoe zit het met beschikbaarheid van producten, hoe kan je de klant verleiden, hoe zijn meerkosten te voorkomen voor de klant en uiteraard inspiratie in de keuken. 

Michael Wilde, directeur Bionext: “Geweldig wat Brabant hier doet, dat is pas het goede voorbeeld geven. Zoveel mogelijk partijen proberen te inspireren om het eigen personeel biologische en lokale producten aan te bieden. Daarmee kunnen we echt impact maken en vooral ook laten zien dat het kan!”

Lekker biologisch en lokaal

Chefkok Jonathan Karpathios gaat voor lokaal, goed eten. Hij werkt in de Farm Kitchen aan een voedselketen die in alle opzichten goed voedt; goede grond, goed eten en vitaal voor aarde en mens. In de Kookfabriek gaf hij de deelnemers tips en tricks mee om meer met lokale en biologische producten te kunnen werken. “Verleiding, genieten, beleven en ontdekken, daar draait het om. Ik heb vandaag willen laten zien dat er juist met gezond geproduceerde producten, vers van het land hier om de hoek iets magisch op tafel komt te staan! Menselijk kapitaal is de basis voor je bedrijfsvoering. Via je bedrijfscatering houd je hen zo vitaal, dat is een investering op de lange termijn.”

Wil je als organisatie ook meedoen aan de intentie voor biologische en lokale bedrijfscatering? Klik dan op onderstaande button.

Meedoen

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat in 2030 15% van de landbouwgrond wordt benut door biologische boeren. Met de Intentieverklaring Biologische en Lokale bedrijfscatering wil de provincie samen met partners stimuleren dat het aandeel biologische productie in de Brabantse landbouw toeneemt. Zo levert biologische landbouw een belangrijke impuls aan de verdere verduurzaming van de Brabantse voedselproductie en de kwaliteit van het bodem- en watersysteem.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen