‘Precision Days’ bij Boerderij van de Toekomst

18-04-2023
572 keer bekeken

Benieuwd naar de nieuwste en laatste ontwikkelingen binnen de precisielandbouw? Ontdek tal van machines, robots en technologieën tijdens de Precision Days op vrijdag 25 augustus en zaterdag 26 augustus bij de Boerderij van de Toekomst in Reusel.

Tijdens de Precision Days komen meer dan 50 precisielandbouwleveranciers bij elkaar. Het evenement vindt voor de derde keer plaats.

Bij de Boerderij van de Toekomst, dit is op de locatie van Van Den Borne Aardappelen in Reusel, verwachten ze op deze dagen ongeveer 2.000 bezoekers. Er zal een hoop te doen en te zien zijn. Zo kunnen bezoekers innovaties 'zonder wielen' bewonderen, zoals sensoren, weerstations en software. Verder zullen er op het buitenterrein drie demovelden zijn voor machines, robots en drones.

Duurzamer telen

Van den Borne Aardappelen past veel innovaties toe om zo duurzamer te kunnen telen. Het bedrijf is onderdeel van het project Boerderij van de Toekomst. Dit is een samenwerking van Van den Borne Aardappelen, HAS green academy, Wageningen UR, TU/e, ZLTO, het ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, en hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Aanmelden 

Meer informatie over het programma en over aanmelden (als bezoeker of als standhouder) is te vinden op de website van de Boerderij van de Toekomst.

Ambitie Provincie

De Precision Days bij de Boerderij van de Toekomst dragen bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De Precision Days passen in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen