Pixelfarming Robotics mee op handelsmissie naar Canada

10-05-2023
225 keer bekeken

“De Canadezen staan te springen om onze technologische innovaties op gebied van landbouw”, aldus handelsminister Liesje Schreinemacher. Daarom nam zij onder andere Pixelfarming Robotics mee op handelsmissie naar Vancouver. De doorontwikkeling van de Robot One wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

“Canada en Nederland hebben al langer een bijzondere band”, aldus de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden meer dan 180.000 Nederlanders naar Canada op zoek naar een beter leven. Als je door het Canadese platteland rijdt, zie je veel boerderijen met Nederlandse namen, zoals Van Houwelingen en Van Noort. Het is dan ook geen toeval dat we nu samenwerken om de landbouw te vernieuwen en de energietransitie te realiseren.”  

Kansen voor Nederlandse landbouwtechnologie

Canada biedt veel kansen voor de Nederlandse landbouwtechnologie. De handelsmissie is voor Pixelfaming ook een mooie kans op nieuwe klanten. Lees hier het verslag van de handelsmissie met daarin bijzondere aandacht voor Pixelfarming Robotics. Ook in deze video (Twitter) van Liesje Schreinemacher krijgt Pixelfarming een prominente rol.

Robot One en AgriFoodInnovation

Pixelfarming Robotics is de ontwikkelaar en producent van de Robot One. Deze landbouwrobot is uitgerust met zestien camera’s en heeft tien armen die allemaal individueel kunnen bewegen en verschillende gereedschappen kunnen vasthouden. De robot verzamelt data door het maken van beelden en beschikt over een laser om het onkruid weg te branden. 

Pixelfarming Robotics is de leadpartner van de businesscase Autonome Akker van AgriFoodInnovation. Het doel van AgriFoodInnovation is om in Brabant grensverleggende innovaties in de agrifood te versnellen in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. De doorontwikkeling van de Robot One wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De doorontwikkeling van de Robot One past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen