Natuur in Eigen Hand

25-05-2023
696 keer bekeken

Natuur in Eigen Hand organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor mensen die zelf aan de slag willen met de ontwikkeling van natuur in hun omgeving of concrete plannen hebben om nieuwe natuur in Noord-Brabant te maken.

Daarnaast reikt Natuur in Eigen Hand ieder jaar een aantal prijzen uit aan Brabantse projecten die mensen in beweging brengen en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Bijeenkomst: 29 juni 2023

Tijdens de Natuur in Eigen Hand-bijeenkomst leer je van inspirerende voorbeelden, kan je je ervaringen delen en bieden we concrete handvatten om van idee naar realisatie te komen. Denk daarbij aan financiering, het betrekken van vrijwilligers en kansen voor de biodiversiteit in kaart brengen.

Meer informatie en aanmelden

Prijsvraag

Wil je als agrarisch ondernemer zelf natuur aanleggen in het buitengebied en heb je (financiële) ondersteuning nodig bij de realisatie van jouw plannen? Groen Ontwikkelfonds Brabant en de Provincie Noord-Brabant belonen de drie beste projectplannen met een eenmalige bijdrage van elk € 5.000.

Meer informatie en meedoen

Natuur in Eigen hand is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, Groen Ontwikkelfonds Brabant, IVN Natuureducatie Brabant, het coördinatiepunt landschapsbeheer van het Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie.

Ambitie provincie

Dit project draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met 'Natuur in Eigen Hand' wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap . En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen