Digitale kennissessie HAS lectoraten

25-05-2023
644 keer bekeken

HAS green academy organiseert in samenwerking met de provincie op maandag 3 juli een digitale kennissessie over bodem, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en klimaatrobuuste landschappen. De sessie wordt live uitgezonden vanuit de studio in het provinciehuis van Noord-Brabant.

Iedereen is van harte uitgenodigd om hier digitaal aan deel te nemen.

HAS green academy en de provincie Noord-Brabant werken op veel manieren samen, zoals bij de ontwikkeling van diverse onderwijsmodules en masterclasses (o.a. op het gebied van Natuurinclusieve en Biologische Landbouw).

Daarnaast zijn er diverse gezamenlijke (student)projecten. Omdat ook kennisdeling een belangrijk onderdeel is van de samenwerking, organiseert HAS green academy op maandag 3 juli van 13:00 tot 14:30 uur vanuit de studio in het provinciehuis een webinar waarin diverse thema’s aan bod komen waar HAS green academy met praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan levert. Dat zijn: bodem, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en klimaatrobuuste landschappen.

Programma 3 juli

13.00 uur

Welkom en opening

                

Dagvoorzitter Frederike Praasterink, lector Future Food Systems bij HAS green academy, Patricia de Cocq, directeur cluster Natuur & Leefomgeving, HAS green academy en Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart, Provincie Noord-Brabant.

13.15 uur

De levende bodem werkt!, lector Judith van de Mortel i.s.m. lector Rob Bakker

 

De kansen en uitdagingen voor het lokaal verwerken van materialen zoals maaisel en blad uit (natuur)beheer tot bodemverbeteraar. Daarnaast worden de effecten onderzocht van deze materialen op waterkwaliteit en -kwantiteit, plantweerbaarheid en gewaskwaliteit.
 

13.35 uur

Innovatieve Biomonitoring, lector Margje Voeten

 

Studenten hebben op een 30-tal boerderijen in het van Gogh Nationaal Park met behulp van biomonitoring inzichtelijk gemaakt wat de prestaties van biodiversiteitsherstellende activiteiten zijn op de biodiversiteit.

13.55 uur

Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw, lector Daan Groot

 

Verdienvermogen en verdienmodellen, wat is het verschil? Hoe kan een goede samenwerking leiden tot een natuurinclusieve landbouw met een gezond verdienvermogen.
 

14.15 uur

Klimaatrobuuste landschappen, lector Ellen Weerman

 

De groen-blauwe dooradering van het buitengebied. Hoe kunnen we meer landschapselementen krijgen en is het dempen van watergangen eigenlijk wel een goede maatregel?

14.25 uur

Afsluiting en uitnodiging verdiepende bijeenkomsten

14.30 uur

Einde bijeenkomst

 

In dezelfde week van de digitale kennissessie, zijn er verdiepende sessies op de thema’s bodem, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en klimaatrobuuste landschappen, waarin HAS-studenten hun bevindingen en kennis delen. Deze zijn afwisselend online of op locatie bij te wonen. Kijk op de website van HAS green academy voor de exacte data en locaties van de verdiepende sessies.

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar op 3 juli kan tot 29 juni 12.00 uur via de website van HAS green academy.

Ambitie provincie

De provincie Noord-Brabant ondersteunt dit webinar, omdat dit past bij haar ambities zoals o.a. verwoord in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. De provincie wil koploper zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood en werkt hierbij samen met overheden, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen