Symposium 'Mest, het bruine goud' 2024

03-06-2024
631 keer bekeken

Bewerkte dierlijke mest is waardevol en verdient een volwaardige plek in de kringlooplandbouw. Dat besef wordt steeds breder gedeeld. Maar hoe kunnen we het verwaarden van mest in de praktijk handen en voeten geven? Die vraag staat centraal tijdens het symposium 'Mest, het bruine goud' 2024.

Ook dit jaar organiseert de Provincie Noord-Brabant weer een symposium Mest op 25 juni 2024 in het Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Hét netwerkevent waar veel kennis en inspiratie is te halen over thema’s als mestbewerking en mestaanwending. Naast veehouders, akkerbouwers, mestbewerkers en loonwerkers zijn ook erfbetreders, onderzoekers, beleidsmakers, vergunning verstrekkers, toezichthouders, juristen, technologiebedrijven, ketenpartijen, overheden, maatschappelijke organisaties en politici uitgenodigd.

Meld je hier direct aan

Er is op het symposium aandacht voor zowel mestbewerking op het boerenerf als voor het bewerken van mest in grotere installaties op bedrijventerreinen. Mestbewerking reduceert de emissies van stikstof en broeikasgassen. Door de mest te bewerken ontstaan er groen gas, kunstmestvervangers (RENURE genoemd), herbruikbaar water en een dikke fractie. Deze dikke fractie kun je op waarderen tot bodemverbeteraars, als veenvervanger voor potgrond, maar ook gebruiken als grondstof voor biobased bouwmaterialen.

Ofwel, een mooie kans om inspiratie op te doen en te netwerken! Deelname is gratis. 

 

Programma

De ochtend wordt plenair geopend door Henk Gerbers en gedeputeerde Marc Oudenhoven. Vervolgens neemt Jan Roefs, directeur van NCM, je tijdens zijn keynote mee in de stand van zaken van verschillende technologieën rondom mestbewerking. Na het plenaire deel zullen er twee inspiratierondes zijn met verschillende deelsessies, waaraan je naar eigen keuze kunt deelnemen. Tijdens deze deelsessies vertellen ondernemers en/of toeleveranciers van technologie over hun praktische leerervaringen met mestbewerking en mestaanwending. Het programma wordt afgesloten met een netwerklunch. 

Er is keuze uit verschillende inspiratiesessies op het symposium. In deze inspiratiesessies vertellen ondernemers bijvoorbeeld over hun ervaring met alternatieve meststoffen en de impact op bodem, gewasopbrengsten en uitspoeling naar het water. Of over hoe met behulp van mechanisatie en precisiebemesting de emissies tijdens het aanwenden op de akker fors verminderd kunnen worden. 

 

Meer weten of aanmelden?

Bekijk het hele programma en de diverse inspiratiesessies via onderstaande button.

Direct naar ‘Mest, het bruine goud’

 

Middagsymposium

Aansluitend aan ons ochtendsymposium organiseert de Versnellingsaanpak Innovatie Emissiearme Landbouw een middagsymposium op dezelfde locatie. Alle informatie over dit symposium vind je hier. Voor vragen over het middagsymposium kun je contact opnemen via info@innovatie-netwerk-landbouw.nl. Let op: Als je beide symposia wilt bezoeken moet je je voor beide apart aanmelden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen