Vijf boeren bundelen krachten en leggen koolstof vast via agroforestry

Aanplant Agroforestry bij het bedrijf van Kees van Zelderen.
13-06-2023
1182 keer bekeken

Vijf boeren (vier in Noord-Brabant en een in Gelderland), die actief bezig zijn met agroforestry op hun landbouwpercelen, hebben zich verenigd. De boeren hebben een projectplan ter goedkeuring ingediend bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) voor de toekenning van koolstofcertificaten.

Dit hebben ze gedaan met de steun van de provincie Noord-Brabant en in samenwerking met het Agroforestry Netwerk Brabant en Stichting Probos. De provincie Noord-Brabant heeft al enkele jaren een voortrekkersrol op het gebied van agroforestry en ondersteunt deze ontwikkeling. Het project heeft een looptijd van 20 jaar en zal voor dit cluster agrariërs naar verwachting voor 1400 ton CO2 vastlegging opleveren.

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij productieve bomen en struiken bewust worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering. Deze bomen en struiken leveren niet alleen opbrengst, zoals noten of fruit. Ze dragen ook bij aan belangrijke doelen zoals koolstofvastlegging, het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit, het vasthouden van water en een aantrekkelijk landschap.

Mogelijkheid tot verdere ontwikkeling

Voor boeren die investeren in agroforestry is het vaak een uitdaging om de periode waarin de bomen en struiken nog niet voldoende opbrengst genereren, te overbruggen. Om deze voorinvestering te kunnen doen en deze overbruggingsperiode te financieren, wordt er gezocht naar ondersteuning. Koolstofcertificaten voor agroforestry, zoals lijnvormige beplanting en boomweides, kunnen daarom een extra bouwsteen vormen in het verdienmodel van grondeigenaren die met agroforestry aan de slag willen.

Met het gebruik van geborgde koolstofcertificaten van SNK wil de provincie Noord-Brabant bijdragen aan de verdere ontwikkeling en opschaling van het verdienmodel voor boeren die met agroforestry willen werken. Tegelijkertijd biedt dit bedrijven en overheidsinstanties de mogelijkheid om lokale koolstofcertificaten aan te kopen. De vraag naar Nederlandse certificaten is de laatste jaren toegenomen, terwijl het aanbod nog achterblijft.

Certificering CO2-emissiereductie

De Stichting Nationale Koolstofmarkt hanteert een systeem voor de certificering van CO2-emissiereductie van projecten. De certificaten zijn bedoeld voor Nederlandse organisaties die zich vrijwillig inzetten om bij te dragen aan de emissiereductie in Nederland. SNK waarborgt dat de emissiereductie additioneel is aan het bestaande beleid en wordt gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen. Het afgelopen jaar is er een methodedocument specifiek voor agroforestry ontwikkeld. Het bijzondere aan koolstofvastlegging door bomen is namelijk dat de bereikte CO2-emissiereductie zichtbaar is, en het project zelfs kan worden bezocht.

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Loes Vinkenborg, projectleider Agroforestry Netwerk Brabant via loes@cropsadvies.nl of  06-47388490.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen