Meerjarige Europese subsidie voor gebiedsplannen

22-06-2023
456 keer bekeken

Dien vóór 1 september een gebiedsplan in en maak kans op meerjarige Europese subsidie. De provincie Noord-Brabant gaat dit najaar drie Brabantse gebieden aanwijzen tot LEADER gebied. De geselecteerde gebieden krijgen daarmee toegang tot Europese subsidiegelden.

Om hiervoor in aanmerking te komen nodigt de provincie lokale overheden, verenigingen en bedrijfsleven uit om gezamenlijk een gebiedsplan in te dienen bij de provincie. Dit kan vanaf 10 juli tot en met 1 september 2023.

Alle aanvragen worden beoordeeld door een externe adviescommissie. Op basis daarvan zal de provincie drie gebieden aanwijzen als LEADER gebied. Deze gebieden maken vervolgens aanspraak op meerjarige Europese steun. In totaal komt hiermee ruim € 7,2 miljoen middelen beschikbaar voor drie gebieden voor de gehele GLB-periode tot en met eind 2027.

LEADER

De Europese LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop. Aan de hand van een gebiedsplan en met een gebiedsorganisatie worden met bottom-up gegenereerde en gebiedsgerichte integrale projecten geïnvesteerd in de leefbaarheid en versterking van het platteland op thema’s zoals biodiversiteit, milieu, klimaat, sociale cohesie en lokale economie. LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, vrij vertaald als Samenwerking voor plattelandsontwikkeling. LEADER is gericht op lokale ontwikkelingen, vanuit de gemeenschap zelf.

Meer informatie, advies en indieningswijze

  • Aanvragers kunnen een vrijblijvend ambtelijk advies ontvangen over hun eindconcept van de aanvraag voor eventuele aandachtspunten. Dit mits het concept uiterlijk 16 augustus wordt aangeleverd via pvenckevort@brabant.nl.
  • Voor de regelingstekst met alle detailinformatie, toelichting en format zie deze weblink.
  • Voor vragen neem contact op met Paul van Enckevort (pvenckevort@brabant.nl).
  • De definitieve aanvragen dienen uiterlijk 1 september bij de Afdeling Subsidies in bezit te zijn. Dit kan via subsidie@brabant.nl of per post (Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Afdeling Subsidies, Postbus 90151, 5200 MC  ’s-Hertogenbosch)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen