Terugkijken: Digitale Kennissessie HAS lectoraten

Van links naar rechts: dagvoorzitter Frederike Praasterink, lector Future Food Systems bij HAS green academy, Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart bij Provincie Noord-Brabant, Patricia de Cocq, directeur cluster Natuur & Leefomgeving, HAS green academy.
20-07-2023
780 keer bekeken

HAS green academy organiseerde op 3 juli samen met de provincie een digitale kennissessie over bodem, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en klimaatrobuuste landschappen. De sessie werd uitgezonden vanuit de studio in het provinciehuis van Noord-Brabant en is online terug te kijken.

HAS green academy en de provincie Noord-Brabant blikken terug op een mooie kennissessie. Vijf lectoren van HAS green academy presenteerden tijdens een uitzending vanuit het provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant praktijkonderzoek over de veranderende groene omgeving, natuur en landbouw. Dagvoorzitter Frederike Praasterink, lector Future Food Systems bij HAS green academy, leidde de kennissessie. Na een opening met Patricia de Cocq, directeur cluster Natuur & Leefomgeving, HAS green academy en Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart bij Provincie Noord-Brabant, volgden de bijdrages vanuit de diverse lectoraten.

Kijk het webinar terug

Samenwerking

Al langere tijd werken HAS green academy en de provincie op meerdere manieren samen, zoals rondom de ontwikkeling van diverse onderwijsmodules en masterclasses (o.a. op het gebied van Natuurinclusieve en Biologische Landbouw en bodem). Daarnaast trekken we samen op in diverse gezamenlijke (student)projecten. Omdat ook kennisdeling een belangrijk onderdeel is van de samenwerking, hebben we de Digitale Kennissessie HAS Lectoraten georganiseerd.

Ambitie provincie

De provincie Noord-Brabant ondersteunde dit webinar, omdat dit past bij haar ambities zoals o.a. verwoord in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. De provincie wil koploper zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood en werkt hierbij samen met overheden, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen