Contactpunt Lbv(-plus) voor Brabantse veehouders open

14-08-2023
619 keer bekeken

Steeds meer veehouders dienen een aanvraag in voor de landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus). Verwacht je onder de doelgroep van de regeling te vallen, maar twijfel je over deelname? Neem dan contact op met Contactpunt Piekbelasting van de provincie Noord-Brabant.

Wil je meedoen met de Lbv of Lbv-plus regeling? Of denk je na over alternatieven, zoals omschakelen of verplaatsen? Welke keuze voor jou de beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie. De provincie Noord-Brabant wil veehouders zo optimaal mogelijk bijstaan in hun keuze- en vervolgproces. Daarvoor biedt de provincie gratis, onafhankelijke ondersteuning van een zaakbegeleider aan.

Wil je een verkennend gesprek met een van de zaakbegeleiders aanvragen? Neem dan contact op met het Contactpunt Piekbelasting via 073 680 81 82 (bereikbaar op maandag tot en met woensdag van 13.00 tot 17.00 uur) of contactpiekbelasting@brabant.nl. Je hoeft voor dit gesprek geen aanvraag bij RVO te doen.

Waarom een zaakbegeleider?

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: “Nadenken over het veranderen, verplaatsen of beëindigen van je bedrijf is ingrijpend. Zaakbegeleiders van de provincie kunnen ondernemers die deze mogelijkheden overwegen, goed en zorgvuldig ondersteunen. De goede contacten en veel ervaring binnen de agrarische sector zullen enorm helpend zijn om dit proces verder vorm te geven. We nodigen je dan ook uit om samen in gesprek te gaan. Jouw wensen, vragen en toekomstperspectief staan centraal.”

Een zaakbegeleider is een vast contactpersoon vanuit de provincie die kan helpen om de mogelijkheden voor het verminderen van de stikstofuitstoot van jouw veehouderij verder te onderzoeken. De zaakbegeleider luistert, informeert, denkt mee en brengt je (indien nodig) in contact met vertegenwoordigers van andere overheden of instanties voor benodigde informatie. Zo krijg je inzicht in realistische toekomstscenario’s, passend bij joúw situatie. De uiteindelijke keuze voor de toekomst is aan jou. Zaakbegeleiders geven geen gericht advies over de toekomst van je bedrijf en zijn daarmee geen (vervanger van een) bedrijfsadviseur of een inhoudelijk specialist.

Over de Aanpak Piekbelasting

Met de Aanpak Piekbelasting wil de overheid de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden terugdringen. Er zijn twee landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus). De subsidie kan je helpen om de financiën na beëindiging passend te maken. De provincie Noord-Brabant kiest ervoor om de regie op de uitvoering van deze regelingen zelf op te pakken. Gedurende de uitvoering van de Aanpak Piekbelasting worden ook regelingen voor extensivering, innovatie en verplaatsing van veehouderijlocaties verwacht. Later dit jaar komt daar meer informatie over vanuit het Rijk.

Meer informatie kun je vinden op de aanpakstikstofbrabant.nl/piekbelasting

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen