Soortenrijke winterakkers met bijdrage Provincie

Fotocredit: DSV
28-09-2023
608 keer bekeken

Met een subsidie ondersteunt de provincie Noord-Brabant de campagne 1001ha Groenbemestermengsels, die Brabantse akkerbouwers de mogelijkheid biedt om volgend zaaiseizoen in totaal 500 hectare soortenrijke groenbemesters in te zaaien.

Een financiële bijdrage komt ook vanuit het project Brabants Bodem, dat zich richt op de ontwikkeling van een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap.

Met het initiatief van ZLTO en Urgenda zijn landelijk tot dusver al 1000 hectare met deze mengsels ingezaaid. De campagne 1001ha geeft boeren 40% korting op duurdere zaaimengsels om deze eens uit te proberen en zelf de positieve resultaten te ervaren. Akkerbouwers besparen hiermee kunstmest en CO2 uitstoot, en werken aan een gezondere bodem en meer biodiversiteit.

De meerwaarde van groenbemesters

Groenbemesters zijn gewassen die worden ingezaaid na de oogst. Groenbemestermengsels dragen bij aan organische stofopbouw, biodiversiteit, vastleggen van nutriënten in de winter, bodembescherming bij grote hoeveelheden neerslag en biologische verwering van de bodem in de winter. Mengsels met vlinderbloemigen zijn duurder in aanschaf en nog redelijk onbekend bij akkerbouwers. Maar ze zijn beter voor bodem, klimaat en biodiversiteit.

De diepwortelende kruiden maken bouwland minder droogtegevoelig. De vlinderbloemigen leggen stikstof uit de lucht vast waardoor kunstmest en CO2 kunnen worden bespaard.

Bij een pilot van 1001ha groenbemestermengsels in Zeeland in 2022 bespaarden 40 akkerbouwers gemiddeld 20% op kunstmest en 24% op dierlijke mest, en dat is weer goed voor stikstof en klimaat.

Marc Oudenhoven gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling en Bestuurlijke Samenwerking provincie Noord-Brabant: “Met onze subsidie kunnen 100 akkerbouwers in Brabant worden ondersteund om soortenrijke groenbemesters in te zaaien. We zetten als provincie in op een toekomstbestendige landbouw, in betere balans met natuur en milieu, water en bodem. Deze subsidie is een zetje in de rug om een stap te maken op het gebied van natuurinclusieve akkerbouw.”

Over 1001ha Groenbemestermengsels

1001ha is een crowdfundingscampagne die in 2020 startte voor de melkveesector. Sindsdien kunnen melkveehouders 150 euro korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels. De campagne sloeg aan en bereikte al 4500 verkochte hectaren dankzij bijdragen van donateurs, Rijk, provincies en gemeenten.

Iedere hectare kruidenrijk scheelt 500 kg kunstmest en 1000 kg CO. 74% van de melkveehouders is na het eerste experiment ‘om’. De actie is in 2022 uitgebreid naar akkerbouwers in de provincies Zeeland, Limburg, Flevoland en Groningen.

Met de Brabantse subsidie kunnen nu ook Brabantse akkerbouwers vanaf volgend zaaiseizoen de biodiverse mengsels met korting bestellen en daar begeleiding bij krijgen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen