Aangepaste emissiecijfers aanpak piekbelasting

Foto: Merlin Daleman
01-11-2023
263 keer bekeken

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de criteria voor stalsystemen met emissiearme vloeren in de melkveesector en volièrestallen in de pluimveesector verruimd. Hierdoor voldoen meer bedrijven aan de drempelwaarde voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.

Drempelwaarde (opnieuw) berekenen

Zo’n 800 extra melk- en pluimveehouders kunnen gebruik maken van de vrijwillige regelingen en faciliteiten van de Lbv of Lbv-plus. Ondernemers met een desbetreffend stalsysteem kunnen in AERIUS Check met de aangepaste emissiecijfers (opnieuw) berekenen of ze aan de drempelwaarden voldoen.

Lbv aanvragen kan nog tot en met 1 december

Het is nog tot en met 1 december 2023 mogelijk om subsidie aan te vragen uit de Lbv. Deze subsidieregeling is voor veehouderijen met melkvee, kippen, kalkoenen of varkens, die een forse stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaken. De regeling biedt uitkomst aan veehouders die wel graag willen stoppen, maar die niet onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. De Lbv-plus aanvragen kan tot en met 5 april 2024.

Meer informatie:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen