Gezocht: agrariërs met projecten die bijdragen aan een beter klimaat én landschap

16-11-2023
494 keer bekeken

Brabants Bodem is op zoek naar verschillende projecten in vollegrond-groenten, zacht fruit, etc. die bijdragen aan minder druk op klimaat, water, biodiversiteit en landschap. De provincie Noord-Brabant is, samen met andere gebiedspartners, partner in Brabants Bodem.

Waar wordt naar gezocht

Brabants Bodem zoekt agrarische ondernemers die willen onderzoeken hoe je het klimaat kunt verbeteren, minder water kunt gebruiken en de waterkwaliteit kunt verbeteren. Dat kan alleen of samen met andere ondernemers. Ook wordt gezocht naar ondernemers die bezig zijn met projecten (of gezamenlijke maatregelen) voor verduurzaming van de intensieve teelten. De deelnemers onderzoeken maatregelen die de biodiversiteit en het landschap verbeteren. Én die de teelt van het product verbeteren.

Voorbeeldfunctie in Van Gogh NP

Vanuit het netwerk van Van Gogh Nationaal Park kunnen de deelnemers steun krijgen in de uitvoering van het project. Er wordt gezorgd voor een goede uitwisseling en afstemming tussen de projecten. Zodat de resultaten goed op elkaar aansluiten. De projecten worden een voorbeeld voor andere collega’s in Van Gogh Nationaal Park (en daarbuiten). Ook wordt gekekeken welke belemmeringen er zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. De doorlooptijd is tot maximaal 2024.

Meer informatie

Wil je meer informatie hierover? Bel of mail dan met Martin Bouwman van Waterschap de Dommel: mbouwman@dommel.nl, 0411-681622.

Ambitie provincie

Ook in de toekomst willen we genieten van zowel gezond goed eten als een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving met een robuuste natuur. Daarom wil Brabant een innovatieve voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Daarbij draait het om evenwicht: tussen agrarische productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem gaan we bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is.

 

Foto gemaakt door Erik van der Burgt

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen