Provincie zoekt 25 veestallen voor pilot emissiemetingen

07-12-2023
3277 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant start een proef om in 25 veestallen de emissie realtime te gaan meten en monitoren. Dat doen we zodat we beter weten wat de echte emissies zijn. Geïnteresseerde veehouders kunnen zichzelf aanmelden tot en met 31 januari 2024.

De uitkomsten worden gebruikt bij het opzetten van een nieuwe manier van vergunningverlening, die wordt gebaseerd op de echte uitstoot. Veehouders kunnen zelf een methode kiezen waarmee de uitstoot binnen de vergunde grenzen ligt. We noemen dat ‘vergunningverlening op basis van doelvoorschriften’. Veehouders hebben daardoor meer mogelijkheden in de toekomst.

Op dit moment is er onzekerheid over de daadwerkelijke emissies uit stallen van veehouderijbedrijven, zoals ammoniak en broeikasgassen en dergelijke. Op basis van meerdere onderzoeken is twijfel ontstaan over de effectiviteit van emissiearme huisvestingssystemen. De provincie wil met dit project meer inzicht verkrijgen in en ervaring opdoen met het realtime meten en monitoren van emissies van veehouderijbedrijven in de praktijk.

Realtime meten in stallen

Met het realtime meten in stallen, ontstaat er een beeld van de daadwerkelijke emissies in de stal. Hiervoor worden sensoren in de stal geïnstalleerd en wordt de verzamelde data beschikbaar via een dashboard. In het dashboard wordt de ruwe data vertaald naar bruikbare gegevens voor de veehouder. Voor elke stal die bemeten wordt, wordt een meetplan opgesteld dat voldoet aan de actuele meetprotocollen.

Realtime meten en monitoring geeft de veehouder handelingsperspectief om naast techniek ook de effecten van andere maatregelen zoals voer- en managementmaatregelen inzichtelijk te krijgen. Binnen dit project willen we metingen gaan uitvoeren binnen bij vijf diercategorieën: melk(rund)vee, varkens, pluimvee, vleeskalveren en melkgeiten.

Veehouders gezocht

We zijn op zoek naar 25 veehouders binnen de provincie Noord-Brabant. Er wordt minimaal gedurende één jaar gemeten. De provincie waarborgt de privacy en gegevens van de veehouder, zodat er geen risico’s met betrekking tot de uitkomsten van de emissiemonitoring zijn. In samenwerking met de veehouder wordt onderzocht wat het effect is van het huisvestingssysteem en eventuele aanvullende maatregelen op de emissies. Graag komen we in gesprek met geïnteresseerde veehouders om meer te vertellen over het project en de mogelijke samenwerking. Omdat niet alle huisvestingssystemen of stallen geschikt zijn om te bemeten, zo zijn uitvoering en ligging bijvoorbeeld van belang, vindt na aanmelding een nadere selectie plaats.

Heb jij interesse?

Dan kun je jezelf aanmelden via dit aanmeldforumlier. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 januari 2024. Uiterlijk eind maart 2024 krijg je bericht of je wel of niet mee kan doen aan de pilot. Wanneer je aanvullende vragen hebt, neem dan contact met ons op via realtimemeten@brabant.nl.

Aanmelden voor pilot

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen