Brede plattelandsontwikkeling in drie Brabantse gebieden

05-12-2023
546 keer bekeken

De provincie heeft eenmalig de plannen van drie Brabantse gebieden goedgekeurd voor het LEADER-programma, onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Dit zijn Het Groene Woud, Kempenland-West en De Brabantse Peel.

Het gaat in totaal om € 7.2 miljoen aan overheidsmiddelen, waarvan de EU 80% bijdraagt. Hiermee kunnen tot en met 2027 initiatieven worden ontplooid die bijdragen aan de gebiedsdoelen voor brede plattelandsontwikkeling (behoud van voorzieningen en sociale cohesie), landbouw, klimaat, biodiversiteit en milieu. 

LEADER

De Europese LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop. Aan de hand van een gebiedsplan en met een gebiedsorganisatie wordt er met bottom-up gegenereerde en gebiedsgerichte integrale projecten geïnvesteerd in de leefbaarheid en versterking van het platteland op thema’s zoals biodiversiteit, milieu, klimaat, sociale cohesie en lokale economie. LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, vrij vertaald als Samenwerking voor plattelandsontwikkeling. LEADER is gericht op lokale ontwikkelingen, vanuit de gemeenschap zelf. Voor, door en van de burgers zelf.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen