Informatiebijeenkomst over extensiveringsregeling

14-12-2023
1254 keer bekeken

Ben je melkveehouder in (de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Dan kun je samen met één of meer collega’s, subsidie aanvragen voor extensivering. Provincie Noord-Brabant ondersteunt het proces om in samenwerkingsverband tot een kwalitatief goede subsidieaanvraag te komen.

Inschrijven voor de regeling is mogelijk van 1 tot en met 31 mei 2024.

Interesse om deel te nemen? Of wil je meer weten over de subsidieregeling van LNV? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 29 januari 2024 van 11.15 tot 14.00 uur in Kaatsheuvel. Vooraf aanmelden via Andrea Almasi. Vermeld hierbij je naam, adres en telefoonnummer en al eventuele vragen.

Hoogte van de subsidie

Vergoeding van de kosten voor extensivering in de jaren 2025 tot en met 2028:

  • €1.680,- per hectare per jaar, voor bedrijven met een dierexcretie tussen 150 en 101 kilogram stikstof per hectare per bedrijf;
  • €2.430,- per hectare per jaar, voor bedrijven met een dierexcretie tussen 100 en 51 kilogram stikstof per hectare per bedrijf.

Belangrijke voorwaarden

Iedere melkveehouder (bos Taurus) die aan de voorwaarden van de subsidieregeling van het ministerie van LNV voldoet of verwacht er in 2025 aan te kunnen voldoen, kan samen met één of meer collega’s een subsidieaanvraag indienen. Met de subsidieregeling wil het ministerie van LNV de reductie van stikstofuitstoot een stevig impuls geven. Een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Minimaal 80% grasland op het landbouwareaal (gerekend wordt met het landouwareaal conform uitvoeringsregeling GLB 2023);
  • Minimaal 70% van de dierexcretie is afkomstig van melk- en kalfkoeien;
  • 50% Van het landbouwareaal ligt binnen een 2,5 kilometerzone rondom een stikstofgevoelig N2000 gebied (zie kaart hieronder);
  • Dierexcretie ligt tussen de 150 en 50 kilogram stikstof per hectare (indicatief vergelijkbaar met ongeveer 1,2 en 0,5 grootvee eenheid per hectare;
  • Je gebruikt geen stikstofkunstmest;
  • Je neemt deel aan een samenwerkingsverband met meerdere melkveehouders en mogelijk enkele andere partners waarbij er kennisuitwisseling is rondom het extensiveren van de bedrijfsvoering.

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling extensivering N2000 en gunningsystematiek vind je hier

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen