Provincie Noord-Brabant investeert één miljoen in kringlooplandbouw

19-12-2023
58 keer bekeken

AgroProeftuin de Peel ontvangt van de provincie Noord-Brabant één miljoen subsidie voor stimulering van kringlooplandbouw. Met deze subsidie worden meerdere projecten mogelijk gemaakt. De subsidie geldt voor de periode 2024 tot 2027.

Agro Proeftuin de Peel is sinds 2014 een belangrijke broedplaats voor vernieuwing en verduurzaming in de agrarische sector in Noordoost-Brabant, met name op het gebied van grondgebonden kringlooplandbouw.

Innovatie in de landbouw is voor de provincie een van de speerpunten van deze bestuursperiode. AgroProeftuin de Peel sluit aan bij deze ambities. Om grondgebonden kringlooplandbouw te professionaliseren is extra geld noodzakelijk. De subsidie wordt gegeven om onder andere verdere innovatie van circulaire systemen mogelijk te maken en om kennis te delen tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden.

Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling): “Boeren horen bij onze provincie. Onze ambitie is om de agrarische sector ook voor Brabant te behouden en te versterken. Maar dat kan alleen door in te zetten op nieuwe methoden en innovaties. Via AgroProeftuin de Peel werken we met vernieuwende systemen aan duurzaamheid en onderzoeken we andere bronnen van inkomen voor de boer. Het is goed dat de provincie Brabant, ook op financieel gebied, betrokken is bij dit project.”

Om deze activiteiten te organiseren en om de continuïteit van AgroProeftuin de Peel te waarborgen is bijna twee miljoen euro nodig, de basisfinanciering. De provincie stelt met één miljoen 50% van dat bedrag beschikbaar.

AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel geeft agrarische ondernemers en andere vernieuwers de mogelijkheid samen te werken aan kringlooplandbouw en verduurzaming, toekomstbestendige teelten, slimme gewasrotaties, verbetering van lucht-, water- en bodemkwaliteit en duurzame verdienmodellen. Zij maken zich sterk voor kringlooplandbouw in combinatie met een goed verdienmodel voor de ondernemer. Bij alles wat wordt gedaan zijn dat de belangrijkste voorwaarden. Zo worden er percelen beschikbaar gesteld om te experimenteren. Alle opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met de ondernemers in de Peel. Inmiddels hebben meer dan honderd boeren en tuinders in de Peel ervaring met deze ondersteuning.

AgroProeftuin De Peel werkt binnen het regionaal FieldLab Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand nauw samen met WUR-Vredepeel en met VDBORNE Campus. Binnen dit regionale FieldLab worden duurzame landbouwsystemen ontworpen die passen binnen de beschikbare milieugebruiksruimte en perspectief bieden voor boeren op zand.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen