LIB blikt terug en presenteert nieuw programma

20-02-2024
723 keer bekeken

Door innovaties te steunen werkt de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw. In 2023 zijn 21 projecten afgerond en is een bijdrage geleverd aan 39 projecten.

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant en de ZLTO. Het doel is om samen te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

Nieuwe LIB-periode 2024-2027

In december 2023 ondertekenden we met ZLTO het nieuwe LIB-convenant 2024-2027. Daarmee onderstrepen we dat we innovaties steunen die een bijdrage leveren aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling. Deze uitgangspunten staan ook beschreven in het nieuwe Activiteitenprogramma voor de periode 2024 tot en met 2027.

Bekijk het Activiteitenprogramma 2024-2027

Het LIB daagt ondernemers in de groene ruimte uit, stimuleert en ondersteunt hen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Zo kan het LIB met praktische voorbeelden bijdragen aan een positief geluid vanuit de sector richting de maatschappij, en aan de ambitie om tot de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te behoren.

Om dit doel te bereiken wordt, zoals beschreven in het Activiteitenprogramma 2024-2027, integraal gewerkt aan de hand van:

A. Drie invalshoeken (aanpak)

 1. Visie (als gezamenlijk platform nieuwe verbindingen leggen).
 2. Strategie (organiseren van vier themabijeenkomsten per jaar).
 3. Uitvoering (ondersteuning van 30 projecten per jaar).

B. Drie innovatiesporen (thema’s)

 1. Fysieke Leefomgeving (Ecologie).
 2. Waardecreatie (Economie).
 3. Maatschappelijke inbedding en waardering (Sociaal).

Daarbij heeft het LIB ook extra aandacht voor jongeren (< 35 jaar) en het vergroten van de bekendheid van innovaties en projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door het LIB.

Projecten LIB 2023

In 2023 zijn 21 projecten afgerond en is een bijdrage geleverd aan 39 projecten. Namelijk negen lopende en 30 nieuwe projecten met een innovatie impuls van ruim zes miljoen euro:

 • Natuurlijke Zorg Beter in Beeld
 • Innoflex, stallucht reiniging
 • Groene Verzekering
 • Larven Productie op Mest
 • Kweekvlees op de Boerderij
 • Daktuin Moes, fase 1
 • Veiligheidshek voor verplaatsen van melkvee
 • Duinboeren en Maatschappij 2023-2028
 • AgroForestry, van Opstarten naar Opschalen
 • BioBasedBouwen, fase 1
 • Grip Op Water (gow)
 • Jack Bean - Medische Applicatie
 • De Beetle Catcher
 • GTP-2023
 • BiodiversiteitMonitor Boomteelt
 • Innovatieve Zuivering water Varkens
 • Demo Pompoen, bemesting-kwaliteit
 • Stikstof wasstraat boomkwekerij
 • Biodiversiteit glastuinbouw
 • Pauwloniateelt-agroforestry
 • Biologisch aanzuren mest
 • Dutch Mycorrhiza Boomteelt
 • Innovatieve Biologische Champignonteelt, jaar 2
 • Boerendatakluis, jongeren
 • Onkruidbestrijding met laser
 • Optimale beregening Boomkwekerij
 • De varkenstuin
 • Smart farming & food processing
 • Revolutionair teeltsysteem groenten
 • Nieuwe Vroenten
 • Boerderij, Natuur en Consument
 • Duurzame Agrarische Energie Hubs
 • Dierwaardige virtuele afrastering
 • BigLife
 • BioBasedBouwen 2024
 • Bea Deal Molenschot 2024
 • NGIN: wereldwijd jongeren netwerk 2024
 • Kweekvlees op de Boerderij 2024
 • Bamboerin 2024

Bekijk het Activiteitenverslag van 2023

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen