Biofach in Nürnberg

27-02-2024
317 keer bekeken

Medio januari bezochten 32 medewerkers van de provincie, onder aanvoering van gedeputeerde Marc Oudenhoven, de Biofach beurs in Nürnberg. Doel van de beurs is netwerken en kennisuitwisseling tussen partijen die betrokken zijn bij biologische voeding en/of bij de biologische voedselindustrie.

Er is bij de toonaangevende beurs veel inspiratie opgedaan.

Er zijn nieuwe ideeën zijn ontstaan om de biologische sector in Noord-Brabant weer een stap verder te kunnen brengen. Zo werd er een tour gemaakt over de Biofach en diverse presentaties over het Actieprogramma Biologische Landbouw, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gevolgd. Er was ook veel aandacht voor de Duitse aanpak van Bioregio’s door een presentatie van Marion Buley en Stephanie Salat over het werk van Ökomodell Land Hessen door MGH Gutes Aus Hessen GmbH en van Werner Ebert van Bio-stadt Nürnberg.

Bedrijfsbezoeken

Daarnaast zijn er twee interessante biologische bedrijven bezocht, buiten de Biofach om, in de buurt van Frankfurt. Eén daarvan was de Paradieschen, die een restaurant, winkel en bezorgdienst heeft. Hiermee wordt wekelijks aan 5.000 klanten biologische producten bezorgd.

Verder werd er een bezoek gebracht aan de Ackerlei info, een biologisch akkerbouw- en groenteteeltbedrijf waar 50 verschillende soorten groeten worden verbouwd.

De aanwezigheid van de provincie Noord-Brabant op de beurs was nuttig, om kennis te delen en bestaande netwerken uit te breiden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen