Melkveehouders gezocht voor duurzaamheidsmonitor

06-03-2024
531 keer bekeken

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is een duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders, die prestaties op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit inzichtelijk maakt en beloont. Momenteel doen 450 melkveehouders mee en is er ruimte voor 200 nieuwe deelnemers in uit Brabant.

Wie is BoerenNatuur Brabant?

BoerenNatuur Brabant is een samenwerkingsverband van drie coöperaties in West-, Midden- en Oost-Brabant. De leden zijn overwegend agrariërs die agrarisch natuur- en waterbeheer op hun bedrijf toepassen tegen een passende vergoeding. BoerenNatuur Brabant voert ook de BBM-stimuleringsregeling uit. Als melkveehouder ben je binnen deze regeling maximaal ontzorgd en is er heel weinig administratieve rompslomp.

Aanmelden kan tot 1 april 2024. Meld je hier direct aan.

Een duurzaamheidsmonitor voor elk melkveebedrijf!

De BBM gaat niet alleen over biodiversiteit, het is een duurzaamheidsmonitor die werkt met 13 kritische prestatie indicatoren (KPI’s), zoals blijvend grasland, eiwit van eigen land, CO2-emissie, stikstofbodemoverschot en natuur op het bedrijf. De BBM werkt met zogenaamde doelsturing, het maakt niet uit hoe je als melkveehouder verduurzaamt, als er maar bepaalde prestaties gehaald worden. Veel boeren willen hier graag naar toe!

 

Stimuleringsbijdrage voor geleverde prestaties

Deelnemers kunnen in totaal vijf jaar meedoen, de eerste periode is drie jaar en daarna kunnen ze met twee jaar verlengen. Deelnemers ontvangen een jaarlijkse bijdrage die oploopt naarmate de duurzaamheidsscore van het bedrijf hoger is. De jaarlijkse vergoeding is maximaal € 5.000 en die kan iedere deelnemer vijf jaar lang ontvangen. Na vijf jaar is er een extra (prestatie)beloning voor jonge melkveehouders en melkveehouders in stimuleringsgebied.

 

Meer informatie en webinar

Voor meer informatie over de BBM, zie onze website. Op donderdag avond 21 maart om 20.30 uur organiseert BoerenNatuur Brabant een webinar waar je uitleg krijgt over de BBM. Aanmelden voor het webinar kan per mail:  beheer@boerennatuurbrabant.nl.

Meld je hier direct aan

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen