Vernieuwend scholenproject in Noordoost-Brabant: Smikkelen van eetbaar groen

02-04-2024
219 keer bekeken

Groenten en fruit zaaien, verzorgen en oogsten. Maar ook: koken, bakken en proeven. En dat al spelend. Dat is de kern van het innovatieve scholenproject ‘Smikkelen van eetbaar groen’ van Jong Leren eten, IVN Natuureducatie en stichting Spoony.

Doel van het project is jonge kinderen leren wat gezonde, eerlijke én duurzame keuzes zijn en hun voedselvaardigheden te laten ontwikkelen. Het project, dat mogelijk wordt gemaakt dankzij een bijdrage van Regio Deal Noordoost Brabant, werd afgetrapt met de start van de moestuincoachopleiding op 29 maart 2024. Ruim twintig gedreven deelnemers worden opgeleid om hun passie en kennis voor natuurlijk moestuinieren met kinderen te delen.

Moestuinieren en voedseleducatie

Basisscholen die meedoen aan ‘Smikkelen van eetbaar groen’ gaan op een waar groente avontuur. Enerzijds gaan zij met de moestuincoaches van IVN op hun school aan de slag met een moestuin of voedselbosje. Hoe zaai, plant en oogst je? Anderzijds ontvangen zij in het najaar het Gezonde Smikkelweken-lespakket van stichting Spoony, waarmee kinderen op een positieve, vrolijke manier spelenderwijs kennis en voedselvaardigheden op gaan doen.

29 maart start opleiding tot moestuincoach

De vraag van basisscholen en kinderopvang om met hun leerlingen te moestuinieren, wordt steeds groter. Alleen niet iedere leerkracht heeft groene vingers! Daarom is er behoefte aan moestuincoaches die basisscholen en kinderopvang kunnen bijstaan. Gedurende vier dagen, verspreid over verschillende locaties in de regio Noordoost-Brabant, zullen docenten door ervaren instructeurs van Velt en IVN worden opgeleid. Door een hands-on benadering, kunnen de deelnemers direct toepassen wat ze leren. De moestuincoaches gaan onder andere basisscholen in de regio begeleiden tijdens het project ‘Smikkelen van eetbaar groen’.

Co-creatiebijeenkomsten

Naast de programma’s voor scholen, worden er vanuit het project ‘Smikkelen van eetbaar groen’ enkele co-creatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij regionale partners elkaar ontmoeten. Deze bijeenkomsten zullen in het teken staan van kennis en ervaringen delen en het verkennen van nieuwe samenwerkingen. Er zijn nu twee sessies gepland, op 28 mei en op 27 juni 2024. Aanwezig zijn of meer weten? Neem dan contact op met Jong Leren Eten-Makelaars Marjolein Lommen of Simone Luijten.

Over stichting Spoony

De Gezonde Smikkelweken is een initiatief van stichting Spoony en Spoony – hét merk om kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar een gezond voedingspatroon mee te geven, met groente in de hoofdrol. De Stichting richt zich op educatie, (toegepast) onderzoek en programma's voor kwetsbare doelgroepen. Sinds 2022 is het merk Spoony onderdeel van Madaga Spoony kindervoeding, marktleider op het gebied van warme maaltijden en foodtainment op de kinderopvang, en op missie om alle kinderen in Nederland een gezond voedingspatroon mee te geven.

Over Jong Leren Eten en IVN

Binnen het Jong Leren Eten werken het Rijk, kinderopvang, scholen, lokale overheden en maatschappelijke organisaties samen. Het doel? Kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken. Het programma is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS. IVN Natuureducatie is partner in dit project. Samen met Jong Leren Eten en de Provincie Noord-Brabant werkt IVN aan eetbaar groen op alle Brabantse scholen. Bijvoorbeeld door het introduceren van moestuinieren en voedselbosjes op school.

Over Regio Deal Noordoost Brabant

In de Regio Deal Noordoost Brabant werken regio, provincie en rijk samen met bedrijven en kennisinstellingen aan de leefbaarheid en brede welvaart in Noordoost-Brabant. Samen brengen zij een energieke beweging op gang met nieuwe samenwerkingspartners. Een beweging die leidt tot meer verbinding, versnelling en vermenigvuldiging van kansen en mogelijkheden voor inwoners en bedrijven in de regio. Ook na deze Regio Deal.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen