Advies vervolg stimuleringsregelingen natuurinclusieve landbouw

18-04-2024
185 keer bekeken

Woensdag 17 april overhandigde Berend de Vries het advies ‘Zonder richting en perspectief geen beweging’ aan gedeputeerde Marc Oudenhoven. In dit advies reflecteert het onderzoeksbureau Brabant Advies op de stimuleringsregeling natuurinclusieve landbouw.

Woensdag 17 april overhandigde Berend de Vries, voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, het advies ‘Zonder richting en perspectief geen beweging’ aan gedeputeerde Marc Oudenhoven. In dit advies reflecteert het onafhankelijke onderzoeksbureau Brabant Advies op de stimuleringsregelingen natuurinclusieve landbouw (NiL).

Vijf jaar geleden introduceerde de
Provincie Noord-Brabant maatregelen om de transitie in de veehouderij te versnellen, waaronder stimuleringsregelingen voor natuurinclusieve landbouw. Hoewel deze regelingen ondernemers ondersteunden stappen te zetten, is van een brede beweging nog geen sprake. Terwijl urgente doelen in het landelijk gebied, natuurinclusieve en andere duurzame vormen van landbouw steeds relevanter worden. Boeren kunnen met de inzet op natuurinclusief juist oplossingen bieden. Maar zolang het boeren aan duidelijkheid en perspectief op bestaanszekerheid ontbreekt, zal er bij een grote groep weerstand blijven om deze afslag te nemen.

De weg voorwaarts is de Brabantse manier van werken. Want we zien ook hoopvolle ontwikkelingen. Op veel plekken in Brabant slaan partijen de handen ineen om te verkennen wat en hoe het anders kan. Boeren zoeken met water­schappen, gemeenten en natuurorganisaties naar nieuwe vormen om binnen de randvoorwaarden te kunnen blijven ondernemen. Deze initiatieven dragen bij aan het creëren van perspectief voor een duurzame landbouw. Het is belangrijk om deze energie vast te houden en initiatieven als deze de handreiking te bieden. En ervan te leren, ook als provincie, om het eigen beleid te blijven verbeteren.

Binnen deze context blijft de inzet op NiL-regelingen relevant, maar wel met oog voor verbeteringen. Kleine stappen blijven gewenst, maar grote stappen zullen nodig worden. Van belang is dat boeren zich mede-eige­naar kunnen voelen voor de verbeteringen in het gebied en zich daarin gesteund voelen. Voor een toekomst waarin natuurinclusieve landbouw één van de keuzes is, maar wel een logische. Want uiteindelijk zijn boeren en natuur elkaars bondgenoot.

Lees het hele rapport hier

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen