Voedseleducatie begint op het schoolplein

23-04-2024
116 keer bekeken

Zo’n 13.000 kinderen van 180 scholen in Brabant leerden tijdens de Week van de Schooltuin hoe je moet zaaien en hoe planten groeien. Onder het motto 'Hieper de Pieper, graaf eens wat dieper' leerden kinderen alles over de aardappel.

Op vrijdag 12 april bracht gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische ontwikkeling en Bestuurlijke samenwerking), mede namens gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied), een bezoek aan de Nutsbasisschool in Teteringen. Een school met onder andere een kruidentuin, vijver, moestuin én voedselbosje. 

Zes leerlingen van de leerlingenraad en directeur John Smout gingen in gesprek met de gedeputeerde over het belang van een groen schoolplein en voedseleducatie. Gedeputeerde Oudenhoven: “Goed eten is belangrijk. Het gaat daarbij niet alleen hoeveel je eet, maar vooral ook wat je eet. Dat geldt voor iedereen maar zeker voor jonge kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn. Daarom vindt de provincie voedseleducatie erg belangrijk en steunt de provincie dit initiatief. Want u weet ook; jong geleerd is oud gedaan.”  

In de moestuin werd aan de leerlingen van de leerlingenraad ook een cheque uitgereikt voor een bezoek aan het provinciehuis en de moestuin daar. Daarnaast krijgen zij daar een lunch van Brabantse producten in het bedrijfsrestaurant aangeboden.  

Schoolplein als leslokaal 

Een groene omgeving maakt kinderen creatiever, gezonder en socialer. Smout: “We leren kinderen over de natuur. Dat doen we natuurlijk in de klas, maar vaak ook buiten. Dat verrijkt en zorgt ook voor verbinding tussen kinderen. We hebben bijvoorbeeld een vijver op het schoolplein, en het is ontzettend leuk om te zien hoe kinderen samen ontdekken wat er nu eigenlijk gebeurt onder water. En door moestuinieren komen ze in contact met pure, gezonde voeding.” 

Leren voor de natuur te zorgen 

Een belangrijk thema in het onderwijs is burgerschap, hoe steekt bijvoorbeeld de democratie in elkaar, hoe we netjes met elkaar omgaan én hoe we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen leefomgeving. Een groen schoolplein kan hierbij helpen. Er komt steeds meer ondersteuning. Zo leiden IVN Natuureducatie en VELT samen moestuincoaches op. Marieke Wingens, makelaar Jong Leren Eten Noord-Brabant, vertelt: “Niet iedere leerkracht heeft groene vingers of zoekt gewoon ondersteuning. Een moestuincoach weet veel en vindt het doorgaans leuk om kennis te delen met leerlingen, hiermee wordt de leerkracht ontzorgd.” 

“Je moet het samen doen” 

De provincie hoopt dat meer scholen – basisscholen, maar ook het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs – meedoen aan de beweging van meer groen en voedseleducatie. Volgens Smout moet het gedachtegoed ook onderdeel zijn van je school: “Het moet meer zijn dan ‘er leuk uitzien’, het moet aansluiten op de kernwaarden van je school. Het is ook belangrijk dat er op alle lagen draagvlak is; dus een enthousiaste club ouders die dit wil, betrokkenheid vanuit de leerkrachten en buurtbewoners en een bestuur die hier (financieel) ruimte voor maakt. Je moet het écht samen doen.”  

In gesprek over schoolmoestuinieren en voedseleduactie  


Naast de gedeputeerde was ook wethouder Jeroen Bruijns van gemeente Breda aanwezig. Na de rondleiding gingen zij in gesprek met onder andere de Jong Leren Eten makelaar vanuit de GGD (gezondheid), gemeente Breda (projectleider Stad in Park, coördinator schoolpleinen en de teamleider Wolfslaar), een moestuincoach, IVN en een vertegenwoordiger voedseleducatieproject De groentegeneratie van Brabant (cateraar Vitam). 

Regeling Schoolpleinen van de Toekomst 

Vanaf 1 mei 2024 kunnen scholen die hun terrein gezond, klimaatbestendig en avontuurlijk willen inrichten een vraag doen via de regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst'. De komende vier jaar is er jaarlijks 250.000 euro beschikbaar. Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van €10.000 per project. De regeling loopt dit jaar tot en met 4 november 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.  

Vanaf 1 mei 2024 kan er worden aangevraagd via cultuurfonds.nl/brabant. De regeling is te bekijken via het Loket op deze website. Kijk voor meer tips en inspiratie om uw schoolplein te vergroenen op schoolpleinvandetoekomst.nl

Voedseleducatie 

De provincie Noord-Brabant ondersteunt voedseleducatie bijvoorbeeld via de projecten “Smikkelen van Eetbaar Groen” en het project de “Groente generatie van Brabant”. Daarnaast ondersteunt zij het netwerk van mensen en partijen die met voedseleducatie bezig zijn. 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen