Agrifoodtalk Keten Duurzaam Varkensvlees

03-04-2022
2009 keer bekeken 0 reacties

Op 28 maart ging gedeputeerde Elies Lemkes in gesprek met Marion Kunstt – Verhoeven van Keten Duurzaam Varkensvlees en varkenshouder Rob van der Zanden. Wat zijn de kansen en bedreigingen van brongerichte maatregelen?

Keten Duurzaam Varkensvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retail, cateraars en een slachterij met als doel: duurzaam vlees, gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de varkens en vlees met de beste smaak.

Marion Kunstt – Verhoeven is mede-eigenaar van De Hoeve BV. Alle KDV-partners werken volgens strenge eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. De Hoeve Certificering controleert of hieraan wordt voldaan én zet haar eigen ervaring in om ketenpartners door een praktijkgerichte aanpak te ondersteunen bij de implementatie van de criteria. De Hoeve Innovatie is verantwoordelijk voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen KDV.

Betere dierengezondheid

De onderzoeken die KDV uitvoert zijn op diverse vlakken. Zo hebben ze proeven gedraaid om het antibioticagebruik te reduceren. Momenteel voert de Hoeve Innovatie een proef uit rondom brongerichte aanpak. De Hoeve krijgt subsidie van de provincie om deze proef uit te voeren. Bij de brongerichte aanpak wordt de mest elke dag weggespoeld en verwerkt. Zo ontstaat er minder ammoniak in de stal, en na vergisting en verwerking ook bij aanwending op de grond. KDV is één van de eerste instanties die hiermee aan de slag is gegaan. Op locaties waar deze brongerichte aanpak is uitgerold, zie je dat direct terug in de dierengezondheid en het (lage) antibioticagebruik.

Brongerichte aanpak versus luchtwasser

Een nieuwe innovatie is een eigen uitgedachte monovergister die de mest dagvers vergist. De testresultaten van de brongerichte aanpak zijn veelbelovend. Deze worden eind dit jaar afgerond. Rob van der Zanden uit Volkel is één van de varkenshouders die de tests mee uitvoert. Hij heeft één stal met de brongerichte aanpak en één stal met een luchtwasser. Hij laat gedeputeerde Elies Lemkes tijdens deze Agrifoodtalk op locatie zien wat het verschil is in levenskwaliteit voor de varkens in de verschillende stallen en dat de luchtkwaliteit met een brongerichte aanpak sterk verbetert.

Stalaanpassing per 1-1-2024

De resultaten van de metingen uitgevoerd door WUR zijn veelbelovend. Deze geven ammoniakreducties van 85% bij de diercategorie gespeende biggen. Met name voor vleesvarkens is 85% reductie op dit moment nog niet gehaald met technische brongerichte maatregelen alleen. Daar is 75% reductie in zicht. Echter met extra managementmaatregelen zijn er nog stappen te zetten. Hiervoor is verder onderzoek in samenwerking met WUR lopende.

Innovaties gaan langzaam en je loopt regelmatig tegen hobbels aan. Eén van die hobbels is de deadline van de provincie van 1 januari 2024. Veehouders moeten voor die tijd beslissen met welk stalsysteem ze gaan werken om aan de eisen van ammoniakreductie te voldoen. Metingen met de monovergister komen te laat. Elies Lemkes: “De datum van 2024 staat vast. We realiseren ons dat er systemen zijn die dan misschien nog net niet gereed zijn. Dat is altijd zo met innovaties. Maar we moeten door, we moeten deze maatregelen gaan nemen, want ook de natuur is van groot belang voor de landbouw.”

Volgens Marion is het belangrijk om bij de berekening van ammoniakreductie niet alleen te kijken naar het stalniveau, maar ook naar de gevolgen voor de gehele kringloop. Door te kiezen voor dagontmesting met mestverwerking, is in beginsel bij de staldeur ammoniakuitstoot hoger ten opzichte van een end-of-pipe systeem, zoals een luchtwasser. Maar in de totale kringloop is de ammoniakuitstoot lager door de voordelen bij vergisting, verwerking en aanwending van de mest.

Elies Lemkes: “2024 staat vast en we realiseren ons dat er systemen zijn die dan misschien nog net niet gereed zijn. Maar dat is altijd zo met innovaties. We moeten door, we moeten deze maatregelen nemen, want ook de natuur is van groot belang voor de landbouw.”

Agrifoodtalks

Onder de noemer Agrifoodtalks gaat Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart, regelmatig in gesprek met jongeren: "Ik vind het belangrijk om te horen wat er speelt, om in gesprek te gaan met jonge boeren, studenten en andere jongeren die betrokken zijn bij landbouw en voedsel. Met elkaar leren over duurzame voedselketens. Waar lopen we tegenaan? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Hoe zorgen we voor een goede ecologische, economische en maatschappelijke balans tussen landbouw en natuur?"

Zou jij ook weleens in gesprek willen met gedeputeerde Elies Lemkes of heb je ideeën over de toekomst van het Brabantse landbouw- en voedselsysteem? Laat het weten via deze link

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen