Hoe eet generatie Z in 2030?

11-12-2020
0 reacties

Vier studenten van Avans Hogeschool in Breda, minor Business 2030, zijn bezig met het ontwikkelen van een consumentenconcept voor FoodUp Brabant en Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw. Een enquête onder generatiegenoten laat zien hoe zij denken dat het voedselsysteem er in 2030 uit gaat zien.

De vier studenten, Lars Meinders, Anne Willemsen, Pien Hermans en Dennis Kant, zitten in het derde of vierde jaar van hun studie. Op verzoek van Paul van Zoggel (Praktijkcentrum voor Precisielandbouw) en Marcel Webster (FoodUp Brabant, onderdeel van de provincie Noord-Brabant) zijn zij de uitdaging aangegaan om een consumentenconcept voor duurzaam geteeld voedsel in 2030 te bedenken voor hun eigen generatie. Deze 'generatie Z', grofweg geboren tussen 1995 en 2010, is de eerste generatie die als het ware is opgegroeid met een smartphone in de hand. De vraag is hoe boeren en andere schakels in de voedselketen nu al kunnen inspelen op wat deze generatie belangrijk vindt. De studenten hebben eerst een enquête opgesteld die door bijna 400 respondenten uit de generatie Z-doelgroep is ingevuld. Anne: “Het is nadrukkelijk geen wetenschappelijk onderzoek, maar het geeft ons wel inzichten waar we bij het maken van ons concept verder mee aan de slag kunnen gaan.” 

Iedereen moet eten

Waarom trok de opdracht om een nieuw consumentenconcept voor je eigen generatie te ontwikkelen jullie aan? Anne vertelt enthousiast dat het leuk is om met een creatieve opdracht aan de gang te gaan: “Onze studie is vrij theoretisch en in deze opdracht moeten we open minded nadenken over de toekomst.” Lars vult aan dat het een interessant onderwerp is omdat eten iets is van iedereen. “En -lachend- in onze groep vinden we lekker eten ook belangrijk.” 

Onderzoeksresultaten

Om een consumentenconcept voor hun eigen generatie te kunnen ontwikkelen dat bijdraagt aan de voedseltransitie, hadden de studenten inzicht nodig in toekomstige trends. Lars: “Een quick-scan op Internet, een brainstormsessie met klasgenoten en onze eigen ervaringen gaven ons al veel inzichten. Daarnaast hebben we een enquête uitgevoerd onder generatie Z. Deze enquête bevestigde onze inzichten: onze generatie denkt dat maaltijdbezorging, lokaal en meer plantaardig in 2030 steeds belangrijker worden.” 

Meer maaltijdbezorging

Anne: “Generatie Z verwacht in de toekomst enerzijds boodschappen te blijven doen in een supermarkt. Anderzijds neemt de behoefte om boodschappen thuis te laten bezorgen -of via pick-up points op makkelijk te bereiken plekken waar deze generatie toch al veel komt- sterk toe. Onze generatie vindt het belangrijk dat onze boodschappen op een duurzame manier worden geleverd. Denk aan thuisbezorging met elektrische vervoersmiddelen, zoals elektrische scooters, fietsen of vrachtwagens.
Een ander resultaat dat uit de enquête komt is dat onze generatie ook aangeeft zelf naar de boer te willen gaan om hier verse producten te kopen. Ook geven onze generatiegenoten aan dat zij verwachten in de toekomst meer plantaardige producten te gaan kopen.”

Personal Food app

Anne geeft aan dat zij verwacht dat directe bezorging via Personal Food apps in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. “Personal Food apps geven mogelijkheden voor gepersonaliseerde voeding, gekoppeld aan wat jouw lichaam nodig heeft. In ziekenhuizen wordt het concept van gepersonaliseerd eten al toegepast. Door het juiste eten herstellen mensen eerder en liggen ze korter in het ziekenhuis.”

Maaltijdboxen

Verder concluderen de studenten dat generatie Z minder tijd kwijt wil zijn aan het doen van boodschappen, maar wel meer tijd wil besteden aan het bereiden van voeding. Hierbij valt op dat ze maaltijdboxen, het liefst met producten rechtstreeks van de boer, erg interessant vinden: alle ingrediënten bij elkaar mét een goed recept. Lars: “Dit concept heeft door de coronacrisis ontzettend aan populariteit gewonnen en -als we onze enquêteresultaten mogen geloven- blijft deze stijgende lijn zich voor onze generatie voortzetten. 

Minder vlees, meer plantaardig

Lars: “Uit ons onderzoek blijkt dat het voedingspatroon van generatie Z flink veranderd is in 2030. Ruim 90% van de geënquêteerde geeft aan dat zij verwachten in 2030 minder vlees en vis te gaan eten.“ 

Resultaten enquête en presentatie

Bekijk hieronder de ‘Resultaten enquête voeding 2030’ van de studenten Lars Meinders, Anne Willemsen, Pien Hermans en Dennis Kant.    

In januari ronden de vier studenten hun concept af met een presentatie op de Avans Hogeschool. In dit concept willen zij laten zien hoe een Personal Food app de generatie Z-consument in 2030 kan koppelen aan het bedrijf Van Den Borne Aardappelen. Meer over dit concept kun je later op deze website terugvinden.  

 

Brabantse Boerderij van de Toekomst

Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bestaat nu 4 jaar en focust zich op de versnelling van data gedreven telen. Deze transitie kan niet los gezien worden van kringlooplandbouw en landschap inclusieve landbouw. Vandaar dat het ontwerpproces voor de Brabantse Boerderij van de Toekomst gestart is; versnelling adoptie kringlooplandbouw met data. Het lopende project “Evidence Based Farming.ABC Kringlooplandbouw” is daar een eerste aanzet toe. Doel is om grip te krijgen op de praktijk van 2030. Het Praktijkcentrum wil samen met FoodUp Brabant grip krijgen op trends in consumentengedrag die impact zullen gaan hebben op agrarische bedrijven en het voedselsysteem. Dit in verband met het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.
 

 

Op de foto vlnr: Pien Hermans, Anne Willemsen, Dennis Kant, Lars Meinders en stagebegeleider vanuit FoodUp Brabant Marcel Webster, voor de loods van Van Den Borne Aardappelen waar de Brabantse Boerderij van de Toekomst gerealiseerd gaat worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen