Nieuwe samenwerking onderwijs en agrifoodsector in Brabant

14-06-2022
0 reacties

Het ministerie van OCW heeft twee miljoen euro subsidie toegekend uit het Regionaal Investeringsfonds MBO aan Beet! Beet! staat voor Brabant Eet, de nieuwe samenwerking van mbo, hbo en bedrijfsleven in de agrifood sector in Brabant.

Beet! heeft als doel om de samenwerking tussen het mbo, hbo en bedrijfsleven in de agrifood sector in Brabant te verstevigen en samen in de komende jaren de duurzame inzetbaarheid van (toekomstig) personeel in de sector te vergroten.

Grote uitdagingen voor de agrifoodsector in Brabant

Brabant is de grootste agrifoodproducent van Nederland. De agrifoodsector in Noord-Brabant staat echter voor grote uitdagingen als het gaat om water, bodem, natuur, biodiversiteit, stikstof, fijnstof, broeikasgassen en gezondheid. Een integrale aanpak is nodig om te komen tot een duurzame voedselketen. In de sector is tevens sprake van grote personeelstekorten veroorzaakt door ontgroening en vergrijzing en een minder goed imago.

Mbo-ers zijn hard nodig in de agrifoodsector

Om de stappen die nodig zijn te kunnen zetten, zijn werknemers nodig met nieuwe kennis en vaardigheden. De agrifoodondernemers en werknemers van morgen zitten nu op het mbo en het hbo. Het bedrijfsleven heeft ze hard nodig. Niet alleen hbo-ers maar zeker ook mbo-ers, want ruim 80% van de werknemers in de agrifood sector in Brabant is mbo geschoold.

Samen aan de slag om innovatie te realiseren

Beet! is een initiatief van Kennispact MBO Brabant waarbij de mbo-instellingen: Yuverta, Curio, Koning Willem I College en Summa College; 50 bedrijven en 5 brancheorganisaties in de agrifoodsector; 3 hbo-instellingen: de Hogere Agrarische School (HAS), AVANS hogeschool, Fontys hogeschool en de provincie Noord-Brabant betrokken zijn. 

Deze partijen willen samen nieuwe kennis ontwikkelen en studenten opleiden voor nieuwe beroepen in een duurzame voedselketen.

Doe mee met Beet!

Wil je ook meedoen aan duurzaam innoveren van de voedselketen of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Beet! door een mail te sturen naar Pascalle Geerlings p.geerlings@yuverta.nl.

Ambitie van de provincie Noord-Brabant

Beet! draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 gemeenschapsinclusief is. Als provincie willen we nieuwe initiatieven en duurzame oplossingen zichtbaar maken via communicatie, campagnes en promotie, met bijzondere aandacht voor het betrekken van jonge boeren, jongeren en het onderwijs. Deze veranderingen gaan we zien, proeven en ruiken.

Huidige partners van Beet!

 

Afbeeldingen

Beet! ontwikkeling in de duurzame voedselketen in Brabant

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen