Yuverta Mbo start practoraat Duurzaam bodembeheer

07-02-2023
0 reacties

Tijdens de jaarlijkse bedrijvendag van Yuverta mbo Boxtel op 26 januari 2023 werd het practoraat Duurzaam bodembeheer gepresenteerd. Hierbij leren mbo-studenten onderzoek te doen naar de staat van de bodem en oplossingen te bedenken om de vitaliteit van de Brabantse bodem te verbeteren.

Net als een lector in het hbo, is de practor in het mbo een verbinder en inspirator tussen het mbo, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Practor Willem Jan van de Kamp is naast zijn aanstelling bij Yuverta mbo Boxtel ook verbonden aan de HAS green academy in Den Bosch.

Het practoraat helpt het onderwijs in Boxtel te innoveren langs de lijn van duurzaam bodembeheer, zodat het onderwijs steeds meer gericht is op de actuele ontwikkelingen in het werkveld. En voor opleidingsrichtingen van mbo Boxtel – Loonwerk groen, grond en infra, Veehouderij, Hovenier, Tuin- en landschapsinrichting én Techniek en mechanisatie – is de bodem ook een verbindende factor op zich.

Mbo’ers spelen sleutelrol bij vitale bodem

Een vitale bodem die ook bestand is tegen de klimaatverandering is essentieel voor onze voedselzekerheid. Op dit gebied zijn er op diverse plekken in Noord-Brabant grote uitdagingen. Omdat de mbo-studenten midden in de praktijk staan, hebben zij een belangrijke rol in de transitie naar duurzaam bodembeheer.

“Een vitale bodem is essentieel voor landbouw, natuur en klimaatdoelen”, aldus Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart.

“Daarom ondersteunen we bijvoorbeeld boeren die zorgen voor een betere bodem en waterkwaliteit. Ik ben dan ook erg blij met meer specialisten op het gebied van duurzaam bodembeheer, die hun kennis dadelijk in de beroepspraktijk gaan toepassen. Zij zijn hard nodig!”

Samenwerkingsverband Beet!

Het practoraat wordt mede mogelijk gemaakt door het project Beet! (Brabant Eet). Een initiatief van Kennispact MBO Brabant waarbij mbo, hbo, bedrijfsleven in de agrifoodsector en de provincie Noord-Brabant samenwerken om de Brabantse voedselketen te verduurzamen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen