Toneelproductie ‘Iets met boeren’ als basis voor dialoog

30-11-2023
0 reacties

Op 23 en 24 november 2023 vond opnieuw de toneelproductie ‘Iets met boeren’ op de boerderij van de familie Hanegraaf in Maren-Kessel plaats. Bijna 200 studenten van verschillende opleidingen van HAS green academy hebben deze voorstellingen bezocht

In deze unieke cocreatie van theaterstudenten van Fontys Hogeschool en de professionals van Bureau Pees komt de toekomstige generatie agrariërs aan het woord. Wat is hún verhaal en hoe zien zij hun perspectief in de discussies en snel wisselende ontwikkelingen? Zien zij het zitten om het werk van hun ouders voort te zetten, om te blijven boeren? Of zijn zij het die het roer omgooien?

Doel van de voorstelling is om het gesprek tussen studenten van verschillende opleidingen op gang te brengen. Daarmee is deze productie onderdeel geworden van een breder traject waarbij de dialoog centraal staat tussen vierdejaarsstudenten Bedrijfskunde & Agribusiness, Milieukunde en tweedejaars Veehouderij en Management van de Leefomgeving. In januari zal hiervoor een speciale bijeenkomst worden georganiseerd.

Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling en Bestuurlijke Samenwerking) was door Reggy van der Wielen (Voorzitter van Bestuur HAS green academy) uitgenodigd om samen met de studenten de voorstelling van vrijdagmiddag bij te wonen. Hij gaf aan dat hij onder de indruk van de voorstelling was en van de manier waarop HAS green academy de dialoog tussen studenten samen met de provincie vormgeeft. Deze samenwerking met het Groene Onderwijs wil hij graag versterken. Er lopen al diverse trajecten, zoals het organiseren van toekomstgesprekken met veehouderijstudenten en een aantal onderzoekstrajecten. De provincie werkt daarbij ook samen met de groene MBO’s Curio en Yuverta in het kader van het onderwijsvernieuwingsprogramma Beet!

Na de voorstellingen werden kaartjes uitgedeeld, hierop konden alle bezoekers aangeven wat hun het meest bij is gebleven en hoe het toekomstige landschap eruit zou moeten zien. Deze input wordt meegenomen voor de bijeenkomst in januari. Zo houden we de discussie binnen HAS green academy actief en hopen we tot mooie samenwerkingen te komen.

"Iets met Boeren" verbinden met het Groene onderwijs draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 gemeenschapsinclusief is. Door Iets met Boeren te verbinden met het Groene onderwijs helpt de provincie de dialoog tussen studenten te versterken en daarmee aan meer begrip tussen de toekomstige professionals in de landbouw- en voedselketen. Hiermee dragen wij bij aan een landbouw- en voedselsector die de Brabanders waarderen en waarmee zij zich verbonden voelen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen