Provincie verstrekt subsidie aan Voedselonderwijsproject Keukenkanjers

15-07-2021
0 reacties

Om voedseleducatie structureel in het basisonderwijs te verankeren, heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie van € 150.000 verstrekt aan de regio Noordoost Brabant. In het project Keukenkanjers, o.a. begeleid door het provinciale team FoodUp Brabant, wordt een landelijk handboek ontwikkeld.

Keukenkanjers is een onderwijsmodule over voedsel voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Tijdens de lessen komen vragen als “Hoe komen de wortels, spruitjes en karbonaadjes op mijn bord? En hoe zorg ik ervoor dat er geen eten in de vuilnisbak verdwijnt?” Ook gaan de kinderen zelf koken.

Regiodeal Noordoost Brabant

Het project maakt deel uit van de regiodeal Noordoost Brabant. In deze regiodeal werken regio, provincie en Rijk samen met bedrijven en kennisinstellingen aan een beweging die leidt tot verbinding en versnelling van kansen en mogelijkheden voor inwoners en bedrijven in de regio. De ambities in de regiodeal zijn samengevat in drie pijlers: Goed leven, fijn wonen, en anders werken.

Voedselonderwijs

Het project Voedseleducatie is één van de projecten uit de pijler goed leven. Doel van dit project is om het voedselbewustzijn van leerlingen op basisscholen in de groepen 5 tot en met 8 te vergroten. Hiervoor wordt aan de hand van een pilot op drie scholen in de regio Noordoost Brabant een format (handboek) ontwikkeld en getest. De leerlingen bezoeken daarbij een agrariër, gaan zelf koken op locatie en krijgen op interactieve manier les over de waarde van voeding. Na de pilot volgt een verdere opschaling op meerdere locaties, waarbij ten minste acht basisscholen in de regio Noordoost Brabant worden bereikt. Daarna volgt opschaling naar alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant waarbij elf scholen deelnemen en wordt gekeken op welke manier Keukenkanjers in het landelijk onderwijsaanbod kan worden opgenomen.

Contentpartners van dit project zijn Kokkelli, Smaakcentrum en Smaaklessen.

Bewustwording en waardering

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel onderstreept het belang van goed voedselonderwijs op de basisschool: “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met leren om de juiste keuzes te maken bij het kopen en eten van voedsel. Keuzes die een positief effect hebben op je gezondheid maar ook op natuur en milieu. Daarom is het goed dat kinderen zich van jongs af aan bewust zijn van die verantwoorde keuzes. Door te weten hoe producten op je bord komen, krijg je ook meer waardering voor wat je eet.”

Afbeeldingen

Cookie-instellingen