Symposium 'Mest, het bruine goud'

Begin

22-06-2023 om 09:00

Einde

22-06-2023 om 13:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Dierlijke mest is waardevol en verdient een volwaardige plek in de kringlooplandbouw. Dat besef wordt gelukkig steeds breder gedeeld. Maar hoe kunnen we dit uitgangspunt in de praktijk handen en voeten geven?

Die vraag – en mogelijke antwoorden – staan centraal tijdens het symposium 'Mest, het bruine goud', dat de provincie Noord-Brabant op donderdag 22 juni (09.00-13.00 uur) organiseert in Congrescentrum 1931 (bij de Brabanthallen) in Den Bosch. Wij attenderen u graag nu al op deze bijeenkomst, zodat u het tijdstip in uw agenda kan reserveren.

Programma

Het programma bestaat uit presentaties en twee rondes van inspiratiesessies. Tijdens deze sessies vertellen agrarische ondernemers over hun praktische leerervaringen met mestbewerking.

Bekijk het programma

Direct aanmelden

Aanmelden

Event Zandprovincies

Op dezelfde dag en op dezelfde plaats organiseren de zes zandprovincies in de middag een netwerk-event dat in het teken staat van hun innovatieagenda stallen, mest/bemesting en sensoren. Zo kan u desgewenst makkelijk beide evenementen bezoeken. Het middagprogramma van de zandprovincies start met een netwerklunch.

Cookie-instellingen